top of page
Still_Something More_2022.jpg
16MM WORKSHOP WITH MARY MARTINS 
Sunday 28 April 2024
11:30am | Chapter First Space
120 mins 
£6/£8 or included in Festival Pass

Please let us know any access provision that would make it easier for you to attend the event, such as BSL interpretation.

Hosted by...
Mary_Martins_BW.jpg
MARY MARTINS
Mary is a documentary animator and experimental filmmaker from London.

Explore 16mm experimental animation with multidisciplinary artist Mary Martins. 

 

In this workshop, Mary will introduce you to scratching and drawing directly onto 16mm film/celluloid, using similar techniques to the experimental films of Len Lye and Norman McLaren. There will also be a showcase selection of her award-winning documentary shorts.  

 

See all of your work come to life as it is projected at the end of the session. Your work will be digitised at a later stage and available to view and share online.

 

Mary Martins is a documentary animator and experimental filmmaker from London. She produces multi-layered documentaries that combine 16mm film and animation, exploring socially engaged themes, representing the experiences of marginalised groups, and celebrating her own Nigerian heritage.

Archwiliwch animeiddiad arbrofol 16mm gyda'r artist amlddisgyblaethol Mary Martins.

 

Yn y gweithdy hwn, bydd Mary yn eich cyflwyno i grafu a thynnu llun yn uniongyrchol ar ffilm/seliwloid 16mm, gan ddefnyddio technegau tebyg i ffilmiau arbrofol Len Lye a Norman McLaren. Bydd hefyd detholiad arddangos o'i ffilmiau dogfen arobryn.

 

Dewch i weld eich holl waith yn dod yn fyw fel y caiff ei daflunio ar ddiwedd y sesiwn. Bydd eich gwaith yn cael ei ddigideiddio yn ddiweddarach a bydd ar gael i'w weld a'i rannu ar-lein.

 

Animeiddiwr dogfennol a gwneuthurwr ffilmiau arbrofol o Lundain yw Mary Martins. Mae hi'n cynhyrchu rhaglenni dogfen aml-haenog sy'n cyfuno ffilm ac animeiddiad 16mm, gan archwilio themâu sy'n ymgysylltu'n gymdeithasol, cynrychioli profiadau grwpiau ymylol, a dathlu ei threftadaeth Nigeria ei hun.

bottom of page