top of page
Visuel WIP Annecy_02_2_BD© Dolce Vita Films - Miyu Productions - Palosanto Films.jpg
ST.png
Class-12A.png
 

CARRY ON SCREAMING:

CHICKEN FOR LINDA!

Friday 26th April
11:30am | Chapter C2
French with English subtitles
75 mins
£6 - £8 or included in Festival Pass

No, Linda didn’t take her mom’s ring! She didn’t deserve to be punished! How unfair...!

And now, Linda’s mom Paulette will do anything to make it up to her daughter–even if that means making chicken with peppers, despite not knowing how to cook! But how are you supposed to buy a chicken during a general strike?

Every Friday morning, Carry on Screaming allows parents or carers with a child under one to see a film at Chapter without having to worry about their baby causing a disturbance. Free entry for babies. Carry On Screaming screenings are for parents with babies under twelve months only, with adjustments to the cinema environment to make it as convenient and comfortable as possible for both.

No baby - no entry. 

Na, wnaeth Linda ddim cymryd modrwy ei mam! Doedd hi ddim yn haeddu cael ei chosbi! Am annheg...!

 

Ac yn awr, bydd mam Linda, Paulette, yn gwneud unrhyw beth i gymodi â’i merch - hyd yn oed os yw hynny'n golygu gwneud cyw iâr gyda phuprau, er nad yw'n gwybod sut i goginio!

 

Ond sut ydych chi i fod i brynu cyw iâr yn ystod streic gyffredinol?

Bob bore Gwener, mae Carry on Screaming yn caniatáu i rieni neu ofalwyr sydd â phlentyn dan flwydd oed i weld ffilm yn Chapter heb orfod poeni am eu babi yn achosi aflonyddwch. Mynediad am ddim i fabanod. Mae dangosiadau Carry On Screaming ar gyfer rhieni â babanod o dan ddeuddeng mis yn unig, gydag addasiadau i amgylchedd y sinema i’w gwneud mor gyfleus a chyfforddus â phosibl i’r ddau.

 

Dim babi – dim mynediad.

You may also like...

Robot Dreams 1.png
ROBOT DREAMS
Sunday 28th April | 3pm | Chapter C2
PG
| Subtitled
£6/8 or included in CAF Pass
bottom of page