top of page
foyer.jpeg
CLOSING NIGHT PARTY
Sunday 10 April 2022
8:00pm - Late | Chapter Cinema Foyer
Free 

And that’s a wrap! It’s been four days of screenings, workshops, masterclasses and events – now it’s time to party. 

 

Join us for a drink or two (or more…) as we bid a fond farewell to Cardiff Animation Festival 2022!

A dyna’r diwedd! Mae wedi bod yn bedwar diwrnod o ddangosiadau, gweithdai, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau – nawr mae’n amser partïa.

 

Ymunwch â ni am ddiod neu ddau (neu fwy…) wrth i ni ffarwelio â Gŵyl Animeiddio Caerdydd 2022!

bottom of page