top of page
 
IN CONVERSATION WITH LORRAINE LORDAN
Saturday 2 May 2020
4:00pm | Online

Presented by the ScreenSkills Animation Skills Fund.

Animation Director Lorraine Lordan joins us online live from Ireland for a masterclass sharing insight into her varied and international career in animation. Lorraine will talk to us about how she’s been able to balance making a short with lead roles on features, and shares what she's learned along her impressive career journey.

For much of her career Lorraine has worked at renowned Irish studio Cartoon Saloon, including as Animation Supervisor on the Annie-nominated TV Series Puffin Rock, Sequence Animation Supervisor on Oscar-nominated The Breadwinner and Assistant Director on the new Puffin Rock feature film. Her work in animation has taken her around the world, to studios in the Czech Republic, Germany, Kuala Lumpur, Malaysia, Cambodia and the UK.

 

This talk is sponsored by the ScreenSkills Animation Skills Fund with contributions from UK animation productions.

 

 

 

 

 

 

 

Bydd y Cyfarwyddwr Animeiddio Lorraine Lordan yn ymuno â ni yn fyw dros y we o Iwerddon i roi o’i phrofiad helaeth ac amrywiol yn y byd animeiddio rhyngwladol. Bydd Lorraine yn trafod sut i greu ffilm fer ar yr un pryd a gweithio ar ffilmiau hir, ac yn rhannu’r hyn mae hi wedi ei ddysgu yn ystod ei gyrfa lwyddiannus. 

 

Mae Lorraine wedi treulio mwyafrif ei gyrfa yn y stiwdio wyddelig enwog Cartoon Saloon, fel Goruchwylydd Animeiddio ar gyfres deledu Puffin Rock sydd ewdi’i henwbu am wobr Annie, Goruchwylydd Animeiddio Cyfres ar The Breadwinner gafodd ei henwebu am oscar, ac fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar ffil hir newydd Puffin Rock. Mae ei gwaith wedi mynd â hi i bedwar ban byd i stiwdios yn Czechia, yr Almaen, Kuala Lumpur, Malaysia, Cambodia a’r DU.

 

Noddir y sgwrs hon gan ScreenSkills Animation Skills Fund gyda chyfraniadau gan gynyrchiadau animeiddio yn y DU.

Screenskills.png
CAF_LorraineLordan_poster_wide v03.png
bottom of page