top of page
 
CINEMA GOLAU PRESENTS:
KYLE LEGALL
ONLINE WORKSHOP
Tuesday 5 May 2020
6:00pm | YouTube Live

Aspiring animators and those looking to brush up on their skills can join an online character design workshop with Welsh animator and multi-disciplinary artist Kyle Legall on Tuesday 5th of May at 6pm, presented in collaboration with Cinema Golau. Kyle began his career making animated films about black history and his community in Butetown, Cardiff, writing, directing, designing and animating short films for Channel 4 and S4C. Having since worked extensively across numerous different art forms, including spoken word, live music, performance art, graffiti and clothing design, Kyle is now bringing his eclectic skills back to animation. Emerging and aspiring animators can draw along with Kyle as he shares tips on evoking emotion through character design.

Gall animeiddwyr newydd neu unrhyw un sydd angen ymarfer ymuno â gweithdy dylunio cymeriadau ar-lein gyda’r animeiddiwr a’r artist amlgyfrwng o Gymru, Kyle Legall ar ddydd Mawrth 5mai am 6pm, wedi’i gyflwyno ar y cyd â Cinema Golau. Dechreuodd Kyle ei yrfa’n gwneud ffilmiau animeiddio byr am hanes pobl dduon a’i filltir sgwâr yn Butetown, Caerdydd, gan gyfarwyddo, dylunio ac animeiddio ffilmiau byr ar gyfer Channel 4 ac S4C. Wedi gweithio mewn amryw gyfryngau gan gynnwys gair llafar, cerddoriaeth fyw, celfyddyd berfformio, graffiti a dylunio dillad, mae’r Kyle amryddawn yn dychwelyd at animeiddio. Bydd cyfle i animeiddwyr sy’n dechrau ar eu taith fraslunio wrth i Kyle roi cyngor ar ddefnyddio dylunio cymeriadau i gyfleu emosiwn.

Cinema Golau Yellow (1).png
bottom of page