top of page
OP7.jpeg
Class-18.png

Create your own miniature world in this mixed media workshop with Emmy- and three times BAFTA-nominated director Osbert Parker.

 

Osbert Parker uses innovative mixed media techniques to create one-of-a-kind imaginary landscapes in his award winning short films, commercials, TV programmes and online content. With over 30 years experience in the creative arts industries, Osbert balances his animation work with delivering masterclasses, seminars & running international animation workshops in Europe, South America and the UK, and is a visiting animation lecturer at (NFTS) The National Film & Television School.

 

Osbert will guide you in creating your own tiny dioramas in 'Pocket Size Imax' slide viewers, using a collage of transparent cut-outs and found miniature objects.

 

The tiny worlds created through the workshop will be exhibited at Chapter and Umbrella Gallery. 

 

Please let us know any access provision that would make it easier for you to attend the workshop, such as BSL interpretation.

 

Join us and other festivalgoers before the workshop for a buffet lunch in Chapter’s Caffi/Bar 1-2pm.

 

See Osbert Parker’s work on Instagram and at osbertparker.com. 

-

Crëwch eich byd bach eich hun yn y gweithdy cyfrwng cymysg hwn gyda’r cyfarwyddwr Osbert Parker – sydd wedi’i enwebu am Emmy a BAFTA deirgwaith.

 

Mae Osbert Parker yn defnyddio technegau cyfryngau cymysg arloesol i greu tirweddau dychmygol unigryw yn ei ffilmiau byr, hysbysebion, rhaglenni teledu a chynnwys ar-lein sydd wedi ennill gwobrau. Gyda dros 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiannau celfyddydau creadigol, mae Osbert yn cydbwyso ei waith animeiddio â chyflwyno dosbarthiadau meistr, seminarau a chynnal gweithdai animeiddio rhyngwladol yn Ewrop, De America a’r DU, ac mae’n ddarlithydd gwadd animeiddio yn Ysgol (NFTS) The National Film & Television.

 

Bydd Osbert yn eich arwain wrth greu eich dioramâu bach eich hun mewn gwylwyr sleidiau 'Pocket Size Imax', gan ddefnyddio collage o doriadau tryloyw a gwrthrychau bach y daethpwyd o hyd iddynt.

 

Arddangosir y bydoedd bychain a grëwyd drwy’r gweithdy yn Chapter ac Oriel Umbrella.

 

Rhowch wybod i ni am unrhyw ddarpariaeth mynediad a fyddai'n ei gwneud hi'n haws i chi fynychu'r gweithdy, megis dehongli BSL.

 

Ymunwch â ni a mynychwyr eraill yr ŵyl cyn y gweithdy am ginio bwffe yng Nghaffi/Bar Chapter 1-2pm.

 

Gweler gwaith Osbert Parker ar Instagram ac yn osbertparker.com.

Meet the speaker...

csm_Profil_farbe_6e8abe7531.jpeg
OSBERT PARKER

Three times BAFTA nominated animator.

WORKSHOP:

MINIATURE WORLDS WITH OSBERT PARKER

Saturday 25 March 2023
2pm | Chapter First Space
2-3 hours
£6 / £4 included in CAF Pass
bottom of page