top of page
CYFLWYNIAD IAITH GYMRAEH I ANIMEIDDIO A MODELU CLAI GYDA LAURA TOFARIDES
Dydd Mercher 19 Awst 2020
3:00pm | Ar-lein Am Ddim

Ymunwch â'r animeiddiwr fesul ffrâm Laura Tofarides am gyflwyniad i greu modelau clai a gweithdy animeiddio i bobl o bob oed!

 

Animeiddiwr fesul ffrâm yw Laura Tofarides sy'n gweithio yng Nghaerdydd. Mae Laura wedi gweithio ar ffilmiau fel Isle of Dogs, Early Man, Chuck Steel a chyfres Shaun the Sheep

 

Bydd y gweithdy yn eich dysgu sut i greu eich cymeriad clai eich hun a dod â nhw'n fyw drwy animeiddio. 

 

Bydd y gweithdy ar gael yn fyw ar YouTube, yn Gymraeg gydag isdeitlau Saesneg, ar ddydd Mercher 19 Awst am 3pm.

 

Ar gyfer y gweithdy bydd angen:

*Clai modelu

*Gleiniau fel llygaid
*Ffôn clyfar

*App animeiddio am ddim gallwch chi ei lawrlwytho o Google Play neu'r Apple Store

 

Tanysgrifiwch i'n sianel YouTube er mwyn ymuno â'r gweithdy ar ddydd Mercher 19 Awst am 3pm - youtube.com/cardiffanimation.

 

CAF_laura_tofarides_wide.png
INTRODUCTION TO CLAY MODEL-MAKING AND ANIMATION WITH LAURA TOFARIDES
Wednesday 19th August 2020
3:00pm | Free Online

Join stop motion animator Laura Tofarides for an introduction to clay model making and animation workshop suitable for all ages and skill levels! 

 

Laura Tofarides is a stop-motion animator and sculptor based in Cardiff, Wales. Laura has worked on films such as Isle of Dogs, Early Man, Chuck Steel and the Shaun the Sheep series. 

 

In the workshop you will learn how to make your own clay character and bring them to life using stop motion animation. 

 

The free workshop will be delivered in Welsh, with English subtitles, on Wednesday 19th of August live on YouTube at 3pm

 

Items you will need for the workshop:

*Plasticine

*Beads for eyeballs
*A smartphone

*To download the free version of the stop motion studio app on Google Play or Apple.

 

Subscribe to our YouTube channel to join the workshop on Wednesday 19th August at 3pm - youtube.com/cardiffanimation

bottom of page