top of page
DAY3_27.jpeg
Class-18.png
QUICK DRAW: SCREENSHARE
Friday 24 March 2023
2:30pm | Chapter Common Room
Please let us know any access provision 
that would make it easier for you to attend
the event, such as BSL interpretation.
Free

Join Quick Draw’s Tim Hawkins for ScreenShare; a brand new event where you can share your work-in-progress animation with industry professionals and fellow animators. 

 

From storyboards and designs to animatics or a rough cut, see your work on a big screen and receive valuable feedback.

 

Email us your work beforehand to cardiffquickdraw@gmail.com with the subject ‘ScreenShare’.

 

Please let us know any access provision that would make it easier for you to attend the event, such as BSL interpretation.

 

Join us and other festivalgoers before the event for a buffet lunch in Chapter’s Caffi/Bar 1-2pm.

-

Ymunwch â Quick Draw’s Tim Hawkins ar gyfer Screenshare; digwyddiad newydd sbon lle gallwch chi rannu eich animeiddiad gwaith ar y gweill gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant a'i gyd-animeiddwyr.

 

O fyrddau stori a dyluniadau i animatics neu doriad bras, dewch i weld eich gwaith ar sgrin fawr a derbyn adborth gwerthfawr.

 

E -bostiwch eich gwaith atom ymlaen llaw i cardiffquickdraw@gmail.com gyda’r pwnc ‘ScreenShare’.

 

Rhowch wybod i ni am unrhyw ddarpariaeth mynediad a fyddai'n ei gwneud hi'n haws i chi fynychu'r gweithdy, megis dehongli BSL.

 

Ymunwch â ni a gwylwyr eraill cyn y digwyddiad ar gyfer cinio bwffe yng Nghaffi /Bar Chapter 1-2pm.

You might also like...

1500x500.jpeg
Class-12.png
QUICK DRAW SHORTS

SHORT FILMS | Chapter Cinema 1

Fri 24 March 8:30pm | Adv12 | Free

A quick-fire screening of films made in 48 hours for the 2023 Cardiff Quick Draw challenge.

maxresdefault.jpeg
CAF SHORTS

SHORT FILMS | Chapter Cinema 2

Fri 24 March 11:45am | Adv15 | £6/£4

Some of our favourite animated shorts from the global animation festival circuit. 

bottom of page