top of page
Priority_3.jpg のコピー.jpg
Class-12.png

Kotatsu Japanese Animation Festival presents:

SUMMER GHOST + Q&A

Sunday 10 April 2022
5:00pm | Chapter Cinema 2
£6 / £4 concessions
or free with a Festival Pass
download.png

Have you heard of summer ghosts? The urban legend tells of the ghost of a young woman who appears when fireworks are lit. Tomoya, Aoi, and Ryo are high school students who are unable to find their place in the world. Each has their own reasons for meeting the ghost, and one warm summer night, when life and death intersect, where will their emotions take them? Summer Ghost is the directorial debut of loundraw, who previously illustrated I Want to Eat Your Pancreas and Josee, The Tiger and the Fish.

The film will be followed by a pre-recorded Q&A with the director.

Ydych chi wedi clywed am ysbrydion yr haf? Mae'r chwedl drefol yn sôn am ysbryd merch ifanc sy'n ymddangos pan fydd tân gwyllt yn cael ei gynnau. Mae Tomoya, Aoi, a Ryo yn fyfyrwyr ysgol uwchradd nad ydyn nhw'n gallu dod o hyd i'w lle yn y byd. Mae gan bob un ei resymau ei hun dros gwrdd â'r ysbryd, ac un noson gynnes o haf, pan fydd bywyd a marwolaeth yn torri ar draws ei gilydd, ble bydd eu hemosiynau'n mynd â nhw? Summer Ghost yw ymddangosiad cyntaf y Cyfarwyddwr o loundraw, a ddarluniodd yn flaenorol I Want to Eat Your Pancreas a Josee, The Tiger and the Fish.

 

Dilynir y ffilm gan sesiwn holi ac ateb wedi'i recordio ymlaen llaw gyda'r Cyfarwyddwr.

You Might Also Like...

kotatsu-on-gaku.jpeg
Class-12.png
ON-GAKU + Q&A

FEATURE + Q&A | Chapter Cinema 2

11:00am | 86mins | Adv12+ | £6/4

Kotatsu Japanese Animation Festival presents On-Gaku with Director Q+A. 

kotatsu-on-gaku.jpeg
Class-12.png
CARRY ON SCREAMING:
ON-GAKU +Q&A

FEATURE FILM | Chapter Cinema 2

11:30am | 86mins | Adv12+ | £6/4

When you're a bored teenager looking for thrills sometimes the only thing you can turn to is rock ’n’ roll.

bottom of page