top of page
Ghibliotheque Logo caf.png
Ghibliotheque Presents:
Z TO A OF STUDIO GHIBLI 
Sunday 10 April 2022
1:00pm | Chapter Cinema 1
£6 / £4 concessions
or free with a Festival Pass

Over the last four years, Michael Leader and Jake Cunningham have been venturing deep into the glorious world of Studio Ghibli on their podcast Ghibliotheque. After 50-plus episodes, they have covered every major Studio Ghibli release, interviewed Ghibli filmmakers (Goro Miyazaki, Toshio Suzuki), cheerleaders (Helen McCarthy, Jonathan Ross) and mega-fans (Rebecca Sugar, Arlo Parks), and even travelled to Japan for the ultimate Ghibli pilgrimage.

 

Then, in 2021, Ghibliotheque leapt out of the earbuds and onto the printed page for the lavishly-illustrated hardback Ghibliotheque - The Unofficial Guide to the Films of Studio Ghibli, which charts the world-conquering rise of Studio Ghibli film-by-film, from Nausicaä of the Valley of the Wind to Earwig and the Witch, by way of My Neighbour Totoro, Princess Mononoke, Spirited Away and more.

 

Now, they're coming to Cardiff to share what they have learned along the way in their audiovisual live show ‘The Z-A of Studio Ghibli’. Expect insights, trivia titbits, crackpot theories and more in this rollercoaster-ride through life and works of the world's greatest animation studio.

 

Following this performance, Jake and Michael will be selling and signing copies of the Ghibliotheque book in the Cinema Foyer.

Dros y pedair blynedd diwethaf, mae Michael Leader a Jake Cunningham wedi bod yn mentro’n ddwfn i fyd gogoneddus Studio Ghibli ar eu podlediad Ghibliotheque. Ar ôl mwy na 50 o benodau, maent wedi rhoi sylw i bob datganiad mawr gan Studio Ghibli, wedi cyfweld â gwneuthurwyr ffilmiau Ghibli (Goro Miyazaki, Toshio Suzuki), y codwyr hwyl (Helen McCarthy, Jonathan Ross) a mega-gefnogwyr (Rebecca Sugar, Arlo Parks), a hyd yn oed wedi teithio i Japan ar gyfer pererindod eithaf Ghibli.

 

Yna, yn 2021, neidiodd Ghibliotheque allan o'r clustffonau ac i'r dudalen brintiedig ar gyfer y clawr caled hynod ddarluniadol Ghibliotheque - The Unofficial Guide to the Films of Studio Ghibli, sy'n olrhain cynnydd byd-orchfygol ffilm-wrth-ffilm Studio Ghibli, o Nausicaä of the Valley of the Wind i Earwig and the Witch, trwy gyfrwng My Neighbour Totoro, Princess Mononoke, Spirited Away a mwy.

 

Nawr, maen nhw’n dod i Gaerdydd i rannu’r hyn maen nhw wedi’i ddysgu ar hyd y ffordd yn eu sioe fyw glyweledol ‘The Z-A of Studio Ghibli’. Disgwyliwch fewnwelediadau, manion bethau blasus, damcaniaethau lloerig a mwy yn y daith anturus hon trwy fywyd a gwaith stiwdio animeiddio orau'r byd.

 

Yn dilyn y perfformiad hwn, bydd Jake a Michael yn gwerthu ac yn arwyddo copïau o lyfr Ghibliotheque yng nghyntedd y Sinema.

BSL-small.png

This event will be BSL interpreted

Meet Ghibliotheque...

Jake Cunningham Portrait.png
JAKE CUNNINGHAM

Jake Cunningham is a writer and producer working in film and audio.

mleader1.jpeg
MICHAEL LEADER

Michael Leader is a writer and broadcaster.

You might also like...

yumetokyoki_sub1.jpg
Class-PG.png
THE KINGDOM OF DREAMS
AND MADNESS

FEATURE | Chapter Cinema 2

10:30am | 118mins | AdvPG | £6/4

A beautiful documentary portrait of the creative team behind Studio Ghibli.

bottom of page