top of page
DSC07750.jpg
Class-18.png
QUICKDRAW:
SCREENSHARE
Friday 26 April 2024
1:30pm | First Space Chapter
Free

You might also like...

1500x500.jpeg
QUICKDRAW: SHORTS
Friday 26th April 6pm | Cinema 1
60 mins | Subtitled | Adv12+
Free or included in Festival Pass

Join Quick Draw’s Tim Hawkins for ScreenShare; where you can share your work-in-progress animation with industry professionals and fellow animators. 

 

From storyboards and designs to animatics or a rough cut, see your work on a big screen and receive valuable feedback.

 

Email us your work beforehand to cardiffquickdraw@gmail.com with the subject ‘ScreenShare’.

 

Please let us know any access provision that would make it easier for you to attend the event, such as BSL interpretation.

 

Join us and other festivalgoers before the event for a buffet lunch in Chapter’s Caffi/Bar 12-1pm.

 

This event is part of Cardiff Animation Festival, running 25-28 April 2024. For the full programme and more information go to cardiffanimation.com.

Rhannwch eich gwaith sydd ar y gweill, dan arweiniad Tim Hawkins o Quick Draw.

Ymunwch â Tim Hawkins o Quick Draw ar gyfer ScreenShare; lle gallwch chi rannu eich gwaith animeiddio sydd ar y gweill gyda gweithwyr proffesiynol y diwydiant a chyd-animeiddwyr.

 

O fyrddau stori a dyluniadau i animateg neu doriad bras, gallwch weld eich gwaith ar sgrin fawr a derbyn adborth gwerthfawr.

 

E-bostiwch eich gwaith ymlaen llaw i cardiffquickdraw@gmail.com gyda’r testun ‘ScreenShare’.

 

Rhowch wybod i ni am unrhyw ddarpariaeth mynediad a fyddai'n ei gwneud hi'n haws i chi fynychu'r digwyddiad, fel dehongliad BSL.

 

Ymunwch â ni a mynychwyr eraill yr ŵyl cyn y digwyddiad am ginio bwffe yng Nghaffi/Bar Chapter 12-1pm.

 

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o Ŵyl Animeiddio Caerdydd, a gynhelir rhwng 25 a 28 Ebrill 2024. Am y rhaglen lawn a mwy o wybodaeth ewch i cardiffanimation.com.

bottom of page