top of page
Class-PG.png

Join Efa Blosse-Mason for an introduction to animation workshop exploring 2D paper cut out techniques. Follow along at home with the whole family and create your first animated short film. 

Efa Blosse-Mason is a Cardiff born, Welsh speaking filmmaker. Efa studied animation at the Bristol School of Animation and studied at MOME Budapest as part of her Erasmus Scheme. Efa’s degree film 'Earthly Delights' won The Royal Television Society Award for best student animation in 2019 and  recently directed a Welsh language short film called 'Cwch Deilen / Leaf Boat' which she made with the Ffilm Cymru Wales Beacons Scheme.

Items you will need for the workshop:

- Card

- Scissors

- Blu Tack

- A Smart Phone

- Colouring Pens or Pencils

- A Light (desk lamp will work fine!)

- Download the free app Stop Motion Studio:

(Apple) 

(Android)

Ymunwch ag Efa Blosse-Mason am weithdy cyflwyniad i animeiddio a fydd yn archwilio technegau torri papur 2D. Dilynwch gartref a chreu eich ffilm fer animeiddiedig gyntaf.

Mae Efa Blosse-Mason yn wneuthurwr ffilmiau a anwyd yng Nghaerdydd ac sy'n siarad Cymraeg. Astudiodd Efa animeiddio yn Ysgol Animeiddio Bryste ac astudiodd yn MOME Budapest fel rhan o'i Chynllun Erasmus. Enillodd film radd Efa, 'Earthly Delights', Wobr y Gymdeithas Deledu Frenhinol am yr animeiddiad gorau gan fyfyriwr yn 2019 ac yn ddiweddar cyfarwyddodd ffilm fer Gymraeg o'r enw 'Cwch Deilen / Leaf Boat' a wnaeth hi gyda Chynllun Bannau Cymru Ffilm Wales.

INTRODUCTION TO ANIMATION WORKSHOP

WITH EFA BLOSSE-MASON

Saturday 17 April 2021
Workshop | 11am (BST) | 12pm (SAST) | Watch on Eventive
Pay what you can - £5/£3
british_council_wide_alpha.png
Head Shot Efa.png
EFA BLOSSE MASON

Efa is a Cardiff born Welsh speaking filmmaker.

bottom of page