top of page
Quick Draw banner.jpeg

CARDIFF QUICKDRAW SHORTS

The Cardiff Quick Draw competition sees teams across the globe working to achieve the impossible goal of making an animated film within a single weekend. 

 

During the previous Quick Draw in March 2021, 73 teams took on the challenge and 40 of them succeeded, creating an amazing selection of films based on the prompt theme of “Together”. 

 

This year, the teams were different, the prompt was different, but the films made over the weekend of 11–13 March are no less incredible. 

 

Pop along and see what it’s possible to make if you have a 48-hour deadline, a community of like-minded thrill-seekers, and a whole lot of determination.

 

Mae cystadleuaeth Darlunio Cyflym Caerdydd yn gweld timau ar draws y byd yn gweithio i gyflawni'r nod amhosibl o wneud ffilm wedi'i hanimeiddio o fewn un penwythnos.

 

Yn ystod y Darlunio Cyflym blaenorol ym mis Mawrth 2021, cymerodd 73 o dimau yr her a llwyddodd 40 ohonynt, gan greu detholiad anhygoel o ffilmiau yn seiliedig ar yr ysgogiad thema “Together”.

 

Eleni, roedd y timau'n wahanol, roedd yr ysgogiad yn wahanol, ond nid yw'r ffilmiau a wnaed dros benwythnos 11–13 Mawrth yn llai anhygoel.

 

Galwch draw i weld beth mae'n bosibl ei wneud os oes gennych derfyn amser o 48 awr, cymuned o geiswyr gwefr o'r un anian, a llawer o benderfyniad.

Friday 8 April 2022
8:00pm | Chapter Cinema 2
Free
Saturday 9 April 2022
6:00pm | Chapter Cinema 2
Free
bottom of page