top of page
Open Doors Leicester (1).jpeg

SCREENSKILLS: OPEN DOORS

Want to find out about starting a career in animation?

 

Open Doors aims to give insight into what jobs are out there and help you build connections with industry professionals.

This event is part of the Cardiff Animation Festival, showcasing some of the best animation from all over the world, with a broad selection of animated short film programmes, feature films, masterclasses, workshops, filmmaker Q+As, industry events and panels.

 

What it covers

You’ll get the opportunity to:

  • Meet people from the animation industry

  • Hear their stories and get practical advice about getting started in the industry

  • Network with industry professionals and creative peers

Come along to the session to hear from industry experts about their jobs in round-table groups of 10 or fewer.

Chat to the ScreenSkills team to hear about the range of opportunities from bursaries, training courses and networking events.

Please read our COVID policy here before signing up 

 

Funded by the ScreenSkills Animation Skills Fund with contributions from UK animation productions.

Eisiau cael gwybod am ddechrau gyrfa mewn animeiddio?

 

Nod Drysau Agored yw rhoi mewnwelediad i ba swyddi sydd ar gael a'ch helpu i feithrin cysylltiadau â gweithwyr proffesiynol y diwydiant.

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o Ŵyl Animeiddio Caerdydd, sy’n arddangos rhai o’r animeiddiadau gorau o bob rhan o’r byd, gyda dewis eang o raglenni ffilmiau byr wedi’u hanimeiddio, ffilmiau nodwedd, dosbarthiadau meistr, gweithdai, Holi ac Ateb gan wneuthurwyr ffilm, digwyddiadau diwydiant a phaneli.

 

Beth mae'n ei gwmpasu

 

Byddwch yn cael y cyfle i:

 

● Cwrdd â phobl o'r diwydiant animeiddio

● Clywed eu storïau a chael cyngor ymarferol ynglŷn â dechrau yn y diwydiant

● Rhwydweithio â gweithwyr proffesiynol y diwydiant a chymheiriaid creadigol

 

Dewch i'r sesiwn i glywed gan arbenigwyr y diwydiant am eu swyddi mewn grwpiau bord gron o 10 neu lai.

 

Sgwrsiwch â thîm ScreenSkills i glywed am yr ystod o gyfleoedd o fwrsarïaethau, cyrsiau hyfforddiant a digwyddiadau rhwydweithio.


Darllenwch ein polisi COVID-19 yma cyn arwyddo.

Thursday 7 April 2022
5:30pm - 7:00pm | Chapter Stiwdio | 18+
Free / Not included in CAF pass
Screenskills.png
bottom of page