top of page
kotatsu-on-gaku.jpeg
Class-12.png

Kotatsu Japanese Animation Festival presents:

ON-GAKU + Q&A

When you're a bored teenager looking for thrills sometimes the only thing you can turn to is rock ’n’ roll. Having no skill, money, or even a full set of drums, a trio of high school delinquents nevertheless decide they are destined for musical glory in a quest to impress their only friend Aya, avoid a rival gang, and (most importantly) jam. With innovative, hand-drawn animation and a performance from a Japanese rock legend, this is a film with a deadpan humour that brings its own sound and vision to the Hiroyuki Ohashi manga. 

 

Followed by a pre-recorded Q&A with the director, hosted by Nia Alavezos.

Pan ydych chi yn eich arddegau, wedi diflasu, ac yn chwilio am gyffro, yn aml yr unig beth gallwch droi ato yw roc a rôl. Heb sgiliau, arian, na set lawn o ddrymiau, mae tri tramgwyddwr yn yr ysgol uwchradd yn penderfynu mai gorfoledd cerddorol yw eu ffawd, mewn ymgais i greu argraff ar eu hunig ffrind Aya, i osgoi gang y gelyn, ac (yn bennaf) i jamio. Gydag animeiddiad arloesol a wnaed â llaw, a pherfformiad gan arwr roc a rôl o Japan, dyma ffilm â hiwmor sych sy’n cynnig ei sŵn a’i gweledigaeth ei hunan i manga Hiroyuki Ohashi.  

 

Dilynir y ffilm gan sesiwn holi ac ateb wedi'i recordio ymlaen llaw gyda'r Cyfarwyddwr, dan ofal Nia Alavezos.

Saturday 9 April 2022
11:00am | Chapter Cinema 2
£6 / £4 concessions
or free with a Festival Pass
download.png

You Might Also Like...

kotatsu-on-gaku.jpeg
Class-12.png
CARRY ON SCREAMING:
ON-GAKU +Q&A

FEATURE FILM | Chapter Cinema 2

11:30am | 86mins | Adv12+ | £6/4

When you're a bored teenager looking for thrills sometimes the only thing you can turn to is rock ’n’ roll.

Priority_3.jpg のコピー.jpg
Class-12.png
SUMMER GHOST + Q&A

FEATURE | Chapter Cinema 2

5:00pm | Adv12+ | £6/4

Kotatsu Japanese Animation Festival presents the Welsh Premiere of Summer Ghost followed by pre-recorded director Q+A.

bottom of page