top of page
DAY4_89.jpeg
CARDIFF ANIMATION FESTIVAL 2022 AWARDS
Sunday 10 April 2022
7:00pm | Chapter Cinema 1
Free 

The CAF Awards ceremony celebrates everything you’ve seen during our four-day animation extravaganza!

 

Join us as we reveal the choices for the coveted CAF Awards – including Best Short Film, Best Micro Short, Best Student Film, Best Family Film (as voted for by the Into Film Cymru Youth Advisory Council), and the Audience Award (as voted for by YOU)!

 

Stick around afterwards to raise a glass with us and send the festival off in style!

Mae seremoni Gwobrau CAF yn dathlu popeth rydych chi wedi'i weld yn ystod ein strafagansa animeiddio pedwar diwrnod!

 

Ymunwch â ni wrth i ni ddatgelu’r dewisiadau ar gyfer Gwobrau CAF – gan gynnwys y Ffilm Fer Orau, y Ffilm Fer Feicro Orau, y Ffilm Myfyriwr Gorau, y Ffilm Deulu Orau (fel y pleidleisiwyd drosti gan Gyngor Ymgynghorol Ieuenctid Into Film Cymru), a Gwobr y Gynulleidfa (fel y’i pleidleisiwyd gennych CHI)!

 

Arhoswch o gwmpas wedyn i godi gwydraid gyda ni a chloi’r ŵyl mewn steil!

BSL-small.png

This event will be BSL interpreted

bottom of page