top of page
 
CAF x CLUB FOOT FOOT'S MUSIC VIDEO DISCOTHEQUE

Cardiff Animation Festival have teamed up with video magpies Club Foot Foot to bring you a late night fanfaronade of animated music videos. From obscure deviant trash to poptastic floor fillers! All animated!! All Weird!!

 

It's in Chapter’s First Space next to the cinema foyer… It's FREE! Pop in! Shake your booty! Blow Your Mind! Sit quietly and sip a drink in reverence! Whatever floats your boat!

Mae Gŵyl Animeiddio Caerdydd wedi ymuno â phiod fideo Club Foot Foot i ddod â ffanfferonâd hwyr y nos o fideos cerddoriaeth animeiddiedig i chi. O sbwriel gwyrdroëdig aneglur i lenwyr llawr poptastig! Pob un wedi'i animeiddio!! Pob un yn od!!

 

Mae yn First Space Chapter wrth ymyl cyntedd y sinema…Mae AM DDIM! Galwch i mewn! Ysgwydwch eich pen-ôl! Chwythwch Eich Meddwl! Eisteddwch yn dawel a sipian diod yn barchus! Beth bynnag sy'n mynd â’ch bryd!

Friday 8 April 2022
9:00pm - Late | Chapter First Space
FREE
CAF_MusicVideoDisco_Web.jpeg
bottom of page