top of page
ANIM_POSTER_2021_banner_logo_png.png
1 - 100000 Acres Of Pine.jpg
Class-12.png
CAF: ANIMATED SHORT
FILMS SCREENING

WATCH PARTY: Tues 13 April 7pm BST

+ available to stream throughout the festival

60mins | Adv12+

£3

Join the Cardiff Animation Festival team with this screening full of enthralling

Welsh shorts.

Ymunwch â thîm Gŵyl Animeiddio Caerdydd gyda'r sgrinio hwn sy’n llawn o ffilmiau byrion gafaelgar Cymreig.

world.png
Class-PG.png
ANIMATED FAMILY SHORTS

SHORT FILMS

WATCH PARTY: Sun 18 April 10am BST

+ available to stream throughout the festival

60mins | AdvPG

£3

Beautiful animated stories for the whole family to enjoy curated by CAF & CTIAF.

 

Straeon wedi'u hanimeiddio'n hardd i'r teulu cyfan eu mwynhau, wedi'u curadu gan Ŵyl Animeiddio Caerdydd a Gŵyl Animeiddio Ryngwladol Cape Town. 

ctiaf.png
Class-12.png
CTIAF: ANIMATED SHORT FILMS SCREENING

WATCH PARTY: Wed 14 April 7pm BST

+ available to stream throughout the festival

60mins | Adv12+

£3

Africa is a vibrant and diverse continent which is reflected in this collection of short films. 

Mae Affrica yn gyfandir bywiog ac amrywiol ac mae hyn i’w weld yn y casgliad hwn o ffilmiau byrion.

_B4A1705.JPG
Class-12.png
INDEPENDENT FILMMAKING: EXPLORING THE ART + BUSINESS OF SHORT FILMS Q+A

Q+A | Fri 16 April 6pm BST

60mins | Adv12+

Pay what you can

(suggested £5, minimum £3) 

 

Independent Filmmaking is equal parts rewarding and challenging.  Hear from two South African Female directors about their projects and the highs and lows of their careers.

Mae gwneud ffilmiau annibynnol yn cyflwyno gymaint o boddhad ag o heriau. Cewch glywed ddwy gyfarwyddwr benywaidd o Dde Affrica yn trafod eu prosiectau a phrofiadau gorau a gwaethaf eu gyrfaoedd.

Head Shot Efa.png
Class-PG.png
ANIMATION WORKSHOP WITH EFA BLOSSE-MASON

WORKSHOP | Sat 17 April 11am BST

60mins | AdvPG

Pay what you can

(suggested £5, minimum £3) 

 

Try your hand at animation in this introduction to animation workshop with Welsh filmmaker Efa Blosse-Mason.

Rhowch gynnig ar animeiddio yn y gweithdy cyflwyniad i animeiddio hwn gyda'r gwneuthurwr ffilmiau o Gymru, Efa Blosse-Mason.

CTIAF_Poster_v03 (1).jpg
Class-12.png
 TELLING AFRICAN STORIES ON THE GLOBAL STAGE; Q+A WITH LESEGO VORSTER

Q+A | Sat 17 April 2pm BST

60mins | Adv12+

Pay what you can

(suggested £5, minimum £3) 

 

There is massive global interest in ‘African Stories’.  Lesego Vorster and Dianne Makings unpack what that means and the opportunities available to African artists.

Mae diddordeb byd-eang enfawr mewn 'Storïau Affricanaidd'. Bydd Lesego Vorster a Dianne Makings yn dadbacio'r hyn y mae hynny'n ei olygu a'r cyfleoedd sydd ar gael i artistiaid Affricanaidd.

Affairs-of-the-Art.jpg
Class-12.png
Q+A WITH JOANNA QUINN
& LES MILLS

Q+A | Sat 17 April 4pm BST

60mins | Adv12+

Pay what you can

(suggested £5, minimum £3)

Join animator & director Joanna Quinn and screenwriter & producer Les Mills in conversation with Helen Brunsdon.

Ymunwch â'r cyfarwyddwr a'r animeiddiwr Joanna Quinn a'r sgriptiwr ffilmiau a'r cynhyrchydd Les Mills mewn sgwrs â Helen Brunsdon.

Class-PG.png
jigglydina_thumb.jpeg
STOP MOTION ANIMATION WORKSHOP WITH
DINA A. AMIN

WORKSHOP | Sun 18 April 1pm BST

60mins | AdvPG

Pay what you can

(suggested £5, minimum £3) 

 

Get creative from home with a family-friendly introduction to stop-motion animation with Dina A. Amin.

Byddwch yn greadigol o’ch cartref gyda chyflwyniad teulu-gyfeillgar i animeiddio stop-symud gyda Dina A. Amin.

bottom of page