top of page
MARCEL-Trailer-Thumbnail_Wide.png
ST.png
Class-PG.png
CARRY ON SCREAMING - MARCEL THE SHELL WITH SHOES ON
Friday 24 March 2023
11:30am | Chapter Cinema 1
Captioned
£6 / £4 included in CAF Pass

See Marcel without a baby...

Screenshot 2023-02-07 at 14.37.22.png
ST.png
Class-PG.png
MARCEL THE SHELL WITH
SHOES ON

FEATURE | Chapter Cinema 1

Sat 25 March | 3:45pm | PG |

£6/4 included in CAF Pass

A mollusc goes searching for his family with the help of a friendly filmmaker

Marcel is an adorable mollusc who lives with his grandmother Connie. Once part of a large community of shells they now live alone, survivors of a mysterious tragedy. When a documentary filmmaker discovers them amongst the clutter of his AirBnb and makes a film about them, Marcel receives adoration from millions around the world, but it brings unforeseen dangers amongst the hope of finding his long-lost family. The beloved character from the web series makes his big-screen debut in this big hearted animation.

Every Friday morning, Carry on Screaming allows parents or carers with a child under one to see a film at Chapter without having to worry about their baby causing a disturbance. Free entry for babies. Carry On Screaming screenings are for parents with babies under twelve months only, with adjustments to the cinema environment to make it as convenient and comfortable as possible for both.

No baby - no entry. 

Join us and other festivalgoers after the film for a buffet lunch in Chapter’s Caffi/Bar 1-2pm.

-

Molwsg annwyl sy’n byw gyda’i nain, Connie, yw Marcel. Buont unwaith yn rhan o gymuned fawr o gregyn, ond bellach maen nhw’n byw ar eu pennau eu hunain, ar ôl goroesi trasiedi ryfedd. Pan mae gwneuthurwr ffilmiau dogfen yn dod o hyd iddyn nhw yn annibendod ei AirBnb ac yn creu ffilm amdanyn nhw, mae Marcel yn cipio calonnau miliynau o bobl ledled y byd, ond daw hyn â pheryglon annisgwyl ymysg y gobaith o ddarganfod ei deulu coll. Mae’r cymeriad annwyl o’r gyfres we yn ymddangos ar y sgrin fawr am y tro cyntaf, yn yr animeiddiad twymgalon yma.

 

Bob bore Gwener, mae Carry on Screaming yn caniatáu i rieni neu ofalwyr sydd â phlentyn dan flwydd oed i weld ffilm yn Chapter heb orfod poeni am eu babi yn achosi aflonyddwch. Mynediad am ddim i fabanod. Mae dangosiadau Carry On Screaming ar gyfer rhieni â babanod o dan ddeuddeng mis yn unig, gydag addasiadau i amgylchedd y sinema i’w gwneud mor gyfleus a chyfforddus â phosibl i’r ddau.

 

Dim babi – dim mynediad.

Ymunwch â ni a mynychwyr eraill yr ŵyl ar ôl y ffilm am ginio bwffe yng Nghaffi/Bar Chapter 1-2pm.

bottom of page