top of page
flee-2.jpeg

FLEE + Q&A

Winner of the World Cinema Grand Jury Prize for Documentary at Sundance Film Festival and hotly tipped for Oscar success, Flee is a testament to friendship, family and acceptance.

 

This tender interview between film director Jonas and his school friend Amin, years after they first met, blossoms into an extraordinary story of love, survival and resilience. Vibrant animation paints the story of Amin’s departure from what had been a happy childhood home in Afghanistan, subsequently fractured by war, to his current life as a successful academic in Denmark. As he prepares to take the next step in his commitment to long-term partner Kasper, Amin recalls his former fears of persecution and how there wasn’t a word for homosexuality in Afghanistan. Memories whirl up in brushstrokes; bright days from a child’s-eye view, the subdued hue of limbo, and the bright pink headphones that punctuate his story with bouncing carefree 80s hits. Until now, Amin has never shared his full story, for a secret threatens to destabilise the life he has built. It’s a compelling film that contemplates the meaning of home.

 

The film will be followed by a live Q+A with Art Director Jess Nicholls and Animation Director Kenneth Ladekjær joining us remotely.

Mae Flee, a enillodd Wobr Uwch Reithgor Sinema’r Byd am Ffilm Ddogfen yn Ngŵyl Ffilmiau Sundance, yn dyst i gyfeillgarwch, teulu a derbyniad.

 

Mae’r cyfweliad tyner yma rhwng y cyfarwyddwr ffilm Jonas a’i ffrind ysgol Amin, flynyddoedd ar ôl iddynt gwrdd am y tro cyntaf, yn blodeuo i fod yn stori eithriadol am gariad, goroesi a gwytnwch. Mae animeiddiad bywiog yn paentio stori ymadawiad Amin, o’r hyn a fu’n gartref plentyndod hapus yn Affganistan, a gaiff ei chwalu wedyn gan ryfel, i’w fywyd presennol fel academydd llwyddiannus yn Nenmarc. Wrth iddo baratoi i gymryd y cam nesaf yn ei ymrwymiad i’w bartner hirdymor Kasper, mae Amin yn cofio ei ofnau blaenorol o gael ei erlid, a sut nad oedd gair am fod yn hoyw yn Affganistan. Mae atgofion yn cael eu llunio ag olion brwsh; diwrnodau lliwgar o fyd-olwg plentyn, lliwiau tawel yr ansicr, a’r clustffonau pinc llachar sy’n torri ar draws ei stori gyda chaneuon egnïol a di-hid yr wythdegau. Tan nawr, dydy Amin erioed wedi rhannu ei stori gyfan, gan fod cyfrinach sy’n bygwth dadsefydlogi’r bywyd mae wedi’i adeiladu. Mae’n ffilm gymhellol sy’n ystyried beth yw ystyr adref.

 

Dilynir y ffilm gan sesiwn holi-ac-ateb byw gyda’r Cyfarwyddwr Celf Jess Nicholls a’r Cyfarwyddwr Animeiddio Kenneth Ladekjær yn ymuno â ni o bell.

Saturday 9 April 2022
2:00pm | Chapter Cinema 1
£6 / £4 concessions
or free with a Festival Pass
Q+A Available Online 
From 15 April - 24 April
£5 / £3 or free with Online Pass
BSL-small.png

The Q&A will be BSL interpreted

Meet the Panel...

 Kenneth Ladekjær.jpeg
KENNETH LADEKJÆR

Kenneth is a co-founder, co-owner of the animation studio "Sun Creature" Located in Copenhagen, Denmark.

Jess Nicholls.jpeg
JESS NICHOLLS 

Jess Nicholls is a Production Designer and Art Director working at Sun Creature in Copenhagen.

bottom of page