top of page
cardiff_meet-up_banner_24-3-23_text.jpeg
Class-18.png
ILLUSTRATION CLUB
Friday 24 March 2023
7:00pm | 18+ | Chapter First Space
Please let us know any access provision 
that would make it easier for you to attend
the event, such as BSL interpretation.
Free

Illustration Club is an informal meet up for illustrators in Cardiff supported by The AOI, a non-profit membership organisation for illustrators. 

 

This special edition of Illustration Club is open to animators and illustrators at any stage in their career.

 

More details to be announced soon…

 

This event is part of Mini Cardiff Animation Festival, running 24–25 March 2023. For the full programme and more information go to cardiffanimation.com.


Follow Illustration Club: Instagram / Twitter

-

Mae’r Clwb Darlunio yn gyfarfod anffurfiol i ddarlunwyr yng Nghaerdydd a gefnogir gan The AOI, sefydliad aelodaeth nid er elw ar gyfer darlunwyr.

 

Mae'r rhifyn arbennig hwn o'r Clwb Darlunio yn agored i animeiddwyr a darlunwyr ar unrhyw adeg yn eu gyrfa.

 

Mwy o fanylion i’w cyhoeddi’n fuan…

 

Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o Ŵyl Animeiddio Byr Caerdydd, a gynhelir 24–25 Mawrth 2023. Am y rhaglen lawn a rhagor o wybodaeth ewch i cardiffanimation.com.


Dilynwch y Clwb Darlunio: Instagram / Twitter

bottom of page