top of page
Ketnipz1.jpeg
STTR-small.png
Class-12.png
IN CONVERSATION WITH KETNIPZ
Saturday 25 March 2023
6:15pm | Chapter Cinema 1
£6 / £4 included in the Festival Pass
This event will be Speech to Text
Reported by Louise Pepper

Meet Harry Hambly, animator, illustrator and global social media star from Cardiff, better known by his pseudonym, Ketnipz.

 

In conversation with Erykah Cameron, Harry will take us on his journey from setting up his Instagram account whilst still at secondary school, to now reaching over 3.4 million followers on Instagram and 5.5 million on TikTok – a journey which has taken him across the world, working with global brands, putting on pop-up stores, art shows and painting murals in Mexico City, LA and New York, and spreading his message of positivity and kindness along the way.

 

The little pink bean has fans across the world and continues to promote wellbeing and mental health awareness, as well as being hilariously relatable! 

 

Join us after the event in Chapter’s Cinema Foyer for some mini food fit for a bean!

-

Dewch i gwrdd â Harry Hambly, animeiddiwr, darlunydd a seren cyfryngau cymdeithasol byd-eang o Gaerdydd, sy’n fwy adnabyddus wrth ei ffugenw, Ketnipz.

 

Mewn sgwrs gyda'r gwesteiwr Erykah Cameron, bydd Harry yn mynd â ni ar ei daith o sefydlu ei gyfrif Instagram tra'n dal yn yr ysgol uwchradd, i gyrraedd dros 3.4 miliwn o ddilynwyr ar Instagram a 5.5 miliwn ar TikTok - taith sydd wedi mynd ag ef ar draws y byd, gan weithio gyda brandiau byd-eang, cynnal siopau pop-yp, sioeau celf a phaentio murluniau yn Ninas Mecsico, LA ac Efrog Newydd, a lledaenu ei neges o bositifrwydd a charedigrwydd ar hyd y ffordd.

 

Mae gan y ffeuen fach binc ffans ar draws y byd ac mae’n parhau i hybu ymwybyddiaeth o les ac iechyd meddwl, yn ogystal â bod yn hynod ddoniol dwyn cysylltiad â hi!

 

Ymunwch â ni ar ôl y digwyddiad yng Nghyntedd Sinema Chapter am fwyd bach sy’n addas ar gyfer ffeuen!

Meet the speakers...

1_TDR_WOS_300917_Ketnipz_04.jpeg
HARRY HAMBLEY

Animator and illustrator, better known by his social media pseudonym Ketnipz.

52424397861_3887a63439_w.jpg
ERYKAH CAMERON

Cardiff University student and host of Creative Cardiff's ‘5 minutes with...’ series.

bottom of page