top of page
JH6.jpeg
ST.png
KOTATSU PRESENTS:
JUNK HEAD
+ Q&A
Saturday 25 March 2023
8:30pm | Chapter Cinema 1
Captions (Japanese with English subtitles)
£6 / £4 included in the Festival Pass

In an underground world the clones that man created have formed their own society and other creatures have sprouted up around them. An incredibly imaginative and surreal steampunk stop-motion animation, created almost entirely by Takahide Hori.

The screening of Junk Head will be followed by a Q+A with director Takahide Hori (captioned). 

 

Join us and other festivalgoers before the film for some mini food in the Cinema Foyer from 7pm onwards.

-

Mewn byd tanddaearol mae'r clonau a greodd dyn wedi ffurfio eu cymdeithas eu hunain ac mae creaduriaid eraill wedi egino o'u cwmpas. Animeiddiad stopio-symud steampunk hynod ddychmygus a swrrealaidd, wedi'i greu bron yn gyfan gwbl gan Takahide Hori.

Bydd sesiwn Holi ac Ateb (gyda chapsiynau) gyda’r cyfarwyddwr Takahide Hori yn dilyn y dangosiad o Junk Head.

 

Ymunwch â ni a mynychwyr eraill yr ŵyl cyn y ffilm am fwydydd bach yng Nghyntedd y Sinema o 7pm ymlaen.

bottom of page