top of page
IMG_2177.jpeg

ONE BUM CINEMA CLUB

24-25 March 2023
All Day | Chapter Foyer
FREE

“Possibly the smallest free to visit cinema on the planet”

 

One Bum Cinema Club are delighted to be taking part in this year’s Cardiff Animation Festival! 

 

The cinema is the brainchild of artist Anna Vartiainen and brought to life by Paulie Musselwhite and Matthew Simkins. It began in an under stairs cupboard and is now on the road. The little cinema aims to make you leave with a nice fuzzy feeling inside: the only rule is one butt at a time!

-

“O bosib y sinema leiaf rhad ac am ddim i ymweld â hi ar y blaned”

 

Mae Clwb Sinema One Bum yn falch iawn o fod yn cymryd rhan yng Ngŵyl Animeiddio Caerdydd eleni!

 

Syniad yr artist Anna Vartiainen yw’r sinema a daeth Paulie Musselwhite a Matthew Simkins â’r syniad yn fyw. Dechreuodd mewn cwpwrdd o dan y grisiau ac mae bellach ar y ffordd. Nod y sinema fach yw gwneud i chi adael gyda theimlad niwlog braf y tu mewn: yr unig reol yw pen-ôl ar y tro!

bottom of page