top of page
VSC_HERO_PRSTILL.jpeg
BSL-small.png
Class-PG.png
INDUSTRY TALK: AARDMAN'S THE VERY SMALL CREATURES
SCREENSKILLS PRESENTS:
Friday 24 March 2023
2:00pm | Chapter Cinema 1
£6 / £4 included in CAF Pass
35ef970651087f116d9323ee754b04ed.jpeg

BSL interpretation by Claire Anderson

Screenskills.png

Animator and director Lucy Izzard joins Mini-CAF in-person to share her journey of directing her first series with Aardman. 

 

The Very Small Creatures is a pre-school series from Aardman, commissioned by Sky Kids. The series follows the adventures of five toddler-like clay creatures who explore a child’s play area when no one’s around – learning about their physical world, themselves and each other, through curiosity, play and heaps of fun.

 

Join us and other festival-goers before the talk 1-2pm in Chapter’s Caffi-Bar for a buffet lunch!

This event is supported by the ScreenSkills Animation Skills Fund with contributions from UK animation productions.

-

Mae'r animeiddiwr a chyfarwyddwr Lucy Izzard yn ymuno â Mini-CAF yn bersonol i rannu ei thaith o gyfarwyddo ei chyfres gyntaf gydag Aardman.

 

Mae The Very Small Creatures yn gyfres cyn-ysgol gan Aardman, a gomisiynwyd gan Sky Kids. Mae’r gyfres yn dilyn anturiaethau pum creadur clai tebyg i blant bach sy’n archwilio ardal chwarae plentyn pan nad oes neb o gwmpas – gan ddysgu am eu byd corfforol, eu hunain a’i gilydd, trwy chwilfrydedd, chwarae a llond gwlad o hwyl.

 

Ymunwch â ni a mynychwyr eraill yr ŵyl cyn y sgwrs 1-2pm yng Nghaffi-Bar Chapter am ginio bwffe!

Cefnogir y digwyddiad yma gan y ScreenSkills Animation Skills Fund, gyda chyfraniadau gan gynyrchiadau animeiddio yn y DU.

Meet the speaker...

GiJ-Aardman-Portraits-528.jpeg
LUCY IZZARD

Director of Aardman's 

The Very Small Creatures

bottom of page