top of page
Web Banner.png

DIFFERENT VOICES: SHOWCASE
 

Thursday 7 April 2022
11:00am | Chapter Cinema 2
Free
BFI NETWORK Lottery Partners_FFILM-COL_POS.png

Made possible with the support of Ffilm Cymru Wales & BFI NETWORK with funding from the National Lottery.

Unknown.jpeg
HiJinxLightBackG-Trans_small - cut.jpg
NTFW-Logo-CMYK-text.jpg

This year we’ve teamed up again with Biggerhouse Film to offer an online mentoring opportunity for six Wales-based new and aspiring neurodivergent animators. Join Biggerhouse Film for a sharing session of work produced during the project, and hear insights from the talented creators behind the work. 

 

We’d love it if you could also join us in the afternoon for our Different Voices Workshop, a creative discussion on how we can break down barriers facing neurodivergent animators. Find out more and book a separate (free) ticket for the Workshop here

Eleni, rydym wedi ymuno eto â Biggerhouse Film i gynnig cyfle mentora ar-lein i chwe animeiddiwr niwro-ddargyfeiriol newydd ac uchelgeisiol o Gymru. Ymunwch â Biggerhouse Film am sesiwn rhannu o waith a gynhyrchwyd yn ystod y prosiect, a chlywed mewnwelediadau gan y crewyr dawnus y tu ôl i'r gwaith.

 

Byddem wrth ein bodd pe gallech hefyd ymuno â ni yn y prynhawn ar gyfer ein Gweithdy Different Voices, trafodaeth greadigol ar sut y gallwn chwalu’r rhwystrau sy’n wynebu animeiddwyr niwrowahanol. Darganfyddwch fwy ac archebwch docyn ar wahân (am ddim) ar gyfer y Gweithdy yma.

bottom of page