top of page
1920x600.png

DOG LIFE DRAWING WITH TI ISE PAENT?

Join local art group Ti Ise Paent (Welsh for ‘you wanna paint?’) for a fun and casual session of dog life drawing.

 

Bring your sketchbook, pencils and your furry friends (if you have them) and settle in for two hours of doggy doodling.

 

The venue – dog-friendly pub Corporation Yard – is outdoor but undercover, and is home to some of the best street food in Cardiff. 

 

Dine, drink and draw in the company of canines and creative companions! You’d be barking mad to miss it.

Ymunwch â grŵp celf lleol Ti Ise Paent am sesiwn hwyliog ac achlysurol o ddarlunio bywyd cŵn.

 

Dewch â'ch llyfr braslunio, pensiliau a'ch ffrindiau blewog (os oes gennych rai) a gwneud eich hun yn gyfforddus i ddwdlo cŵn.

 

Mae’r lleoliad – tafarn sy’n croesawu cŵn, Corporation Yard – yn yr awyr agored ond dan orchudd, ac mae’n gartref i rai o’r bwyd stryd gorau yng Nghaerdydd.

 

Bwytewch, yfwch a thynnwch lun yng nghwmni cŵn a chymdeithion creadigol! Byddech chi'n wallgof i'w golli.

Sunday 10 April 2022
2:00pm-4:00pm | Corporation Yard
Free
EVENT LOCATION
bottom of page