top of page
Attachment-1.jpeg

LIFE DRAWING

One of the benefits of working in animation is the chance to get creative with character designs. Eyes the size of tennis balls, ears that are always facing forwards – anything goes!

 

But it’s good to have a solid grasp of anatomy before breaking the rules! And life drawing is the perfect opportunity to sharpen those skills.

 

Run by local artist Hannah Walters accompanied by a professional model, this two-hour animation-themed tutor-led life drawing session welcomes beginners and experts alike. All you need to remember is to bring a sketchbook!

 

Hosted at Cardiff Umbrella, you’ll also get the chance to see a preview of The Animation Show exhibition before its official opening night. Fancy!


Afterwards, head over to Depot for Cardiff Animation Nights!

Un o fanteision gweithio ym maes animeiddio yw'r cyfle i fod yn greadigol gyda chynlluniau cymeriad. Llygaid maint peli tenis, clustiau sydd bob amser yn wynebu ymlaen - mae unrhyw beth yn dderbyniol!

 

Ond mae’n dda cael gafael gadarn ar anatomeg cyn torri’r rheolau! Ac mae bywluniadu yn gyfle perffaith i hogi'r sgiliau hynny.

 

Wedi’i rhedeg gan yr artist lleol Hannah Walters ynghyd â model proffesiynol, mae’r sesiwn bywluniadu dwyawr hon ar thema animeiddio dan arweiniad tiwtor yn croesawu dechreuwyr ac arbenigwyr fel ei gilydd. Y cyfan sydd angen i chi ei gofio yw dod â llyfr braslunio!

 

Yn cael ei chynnal yn Umbrella Caerdydd, byddwch hefyd yn cael cyfle i weld rhagolwg o arddangosfa The Animation Show cyn ei noson agoriadol swyddogol. Chi ffansi?!

 

Wedyn, ewch draw i Depot ar gyfer Nosweithiau Animeiddio Caerdydd!

Thursday 7 April 2022
6:00pm | Umbrella Capitol Centre
Free
EVENT LOCATION
bottom of page