top of page
Animation Show.jpeg

EXHIBITION:

THE ANIMATION SHOW

7-24 April 2022

Thu-Sun | 11am-4pm

Opening night: Friday 8 April 6pm-8pm

Umbrella, Capitol Centre
FREE

Cardiff Umbrella will be showcasing the stunning work of Welsh and Wales-based animators from all backgrounds and abilities; bringing you a dynamic exhibition that celebrates our love of all things Animation, for Cardiff Animation Festival.

Bydd Umbrella Caerdydd yn arddangos gwaith syfrdanol animeiddwyr Cymreig ac o Gymru o bob cefndir a gallu; yn dod ag arddangosfa ddeinamig i chi sy'n dathlu ein cariad at bopeth Animeiddio, ar gyfer Gŵyl Animeiddio Caerdydd 2022.

logo.png
EVENT LOCATION
bottom of page