top of page
1920x590px - Cardiff Banner.....jpg
SCRIPTS OUT LOUD 1-2-1 WORKSHOPS
Thursday 7 April 2022
11:00am - 2:00pm | Chapter Media Point
Free

Working on a script for animation?

 

These short 1-2-1 workshops with Scripts Out Loud give you the opportunity to see your work performed before your very eyes!

 

It’s an exciting chance to see characters develop in real-time while professional voice actors play with them.

You can book a free 25 minute slot here. Bring along a short script (10 pages or less) or a short extract from a longer script to work with.

 

Scripts Out Loud will also be performing a writer’s new animation script live in front of an audience later in the day, under the voice-directing skills of director Barry Purves, and the watchful producer’s eye of Jon Rennie, Managing Director of Cloth Cat Animation. It’s a high-speed creative roller-coaster that’ll leave you amazed (and amused) at the talent on all sides of the animation equation. More info here.


Find out more about Scripts Out Loud on their website www.scriptsoutloud.com.

Yn gweithio ar sgript ar gyfer animeiddio?

 

Mae'r gweithdai un i un byr hyn gyda Scripts Out Loud yn rhoi'r cyfle i chi weld eich gwaith yn cael ei berfformio o flaen eich llygaid!

 

Mae’n gyfle cyffrous i weld cymeriadau’n datblygu mewn amser real tra bod actorion llais proffesiynol yn chwarae gyda nhw.

 

Gallwch archebu slot 25 munud am ddim yma. Dewch â sgript fer (10 tudalen neu lai) neu ddetholiad byr o sgript hirach i weithio gyda hi.

 

Bydd Scripts Out Loud hefyd yn perfformio sgript animeiddio newydd ysgrifennwr yn fyw o flaen cynulleidfa yn ddiweddarach yn y dydd, dan sgiliau cyfarwyddo llais y cyfarwyddwr Barry Purves, a llygad y cynhyrchydd Jon Rennie, Rheolwr Gyfarwyddwr Cloth Cat Animation. Mae’n chwyrligwgan creadigol cyflym a fydd yn gwneud i chi ryfeddu (a’ch difyrru) at y dalent ar bob ochr i’r hafaliad animeiddio. Mwy o wybodaeth yma.


Dysgwch fwy am Scripts Out Loud ar eu gwefan www.scriptsoutloud.com

You might also like...

1920x590px - Cardiff Banner.....jpg
Class-12.png
SCRIPTS OUT LOUD

TALKS | Chapter Cinema 1

4:30pm | 60mins | Adv12+ | £6/£4

Writers of children’s animation scripts let voice actors loose on their work.

HD_CircleSquare_SockSong_107_009.jpeg
Class-PG.png
SCREENSKILLS PRESENTS:
CIRCLE SQUARE WRITING
MASTERCLASS

MASTERCLASS | Chapter Cinema 1

2:45pm | 60mins | AdvPG | £6/4

Join the crew of Milkshake!’s Circle Square for this dive into writing animation for kids.

bottom of page