top of page
PAB_STILLS_12.png
BSL-small.png
Class-PG.png
CELEBRATING 20 YEARS OF PEPPA PIG
Saturday 27 April 2024
11:15am | Chapter C1
£6/£8 or included in Festival Pass
BSL-small.png
This event is BSL interpreted

Peppa Pig has become a global phenomenon after debuting 20 years ago, expanding beyond an award-winning TV series to video games, books, films and even multiple theme parks around the world. 

Celebrate the legacy of this British animation institution and go behind the scenes with Karrot Animation producer and co-founder Jamie Badminton.

Mae Peppa Pig wedi dod yn ffenomen fyd-eang ar ôl ymddangos am y tro cyntaf 20 mlynedd yn ôl, gan ehangu y tu hwnt i gyfres deledu arobryn i gemau fideo, llyfrau, ffilmiau a hyd yn oed parciau thema lluosog ledled y byd.

 

Dathlwch etifeddiaeth y sefydliad animeiddio Prydeinig hwn a mynd y tu ôl i'r llenni gyda chynhyrchydd a chyd-sylfaenydd Karrot Animation, Jamie Badminton.

Jamie Badminton Profile Pic white.jpg
JAMIE BADMINTON

Jamie Badminton is a BAFTA and

Emmy-winning Animation Producer.

bottom of page