top of page
IMG_0414.HEIC
Class-18.png
AFTER DARK ART CLUB
WITH ANIMADE
Friday 26 April 2024
6:45pm-9pm | Chapter Cinema Foyer
Free for CAF passholders and ticket holders

You may also like...

image.png
DOG LIFE DRAWING
WITH TI ISE PAENT
Sunday 28 April 2pm | Corporation Yard

Join fellow festival goers in the cinema foyer in Chapter, grab a drink and get crafty with leading animation studio Animade. 

 

Co-founder Tom Judd will shed light on their new animation app, Animade Frames; making the magic of animation accessible to all!

 

Tom will provide guidance on how to use the app – which instantly transforms hand-drawn sketches on paper into captivating, looping animations – and unveil some exciting ways for you to get creative with it.

Historically, learning animation has required access to expensive and complicated software. With Animade Frames, users only need a phone or tablet and a sprinkle of creativity to bring their drawings to life!

Ymunwch â chyd-ymwelwyr yr ŵyl yng nghyntedd sinema Chapter, cael diod a dod yn grefftus gyda phrif stiwdio animeiddio Animade.

 

Bydd y cyd-sylfaenydd Tom Judd yn taflu goleuni ar eu hap animeiddio newydd, Animade Frames; gwneud hud animeiddio yn hygyrch i bawb!

 

Bydd Tom yn rhoi arweiniad ar sut i ddefnyddio’r ap – sy’n trawsnewid ar unwaith frasluniau a dynnwyd â llaw ar bapur yn animeiddiadau cyfareddol, dolennog – ac yn datgelu rhai ffyrdd cyffrous i chi fod yn greadigol ag ef.

 

Yn hanesyddol, mae dysgu animeiddio wedi gofyn am fynediad at feddalwedd drud a chymhleth. Gyda Animade Frames, dim ond ffôn neu lechen ac ychydig o greadigrwydd sydd ei angen ar ddefnyddwyr i ddod â'u lluniau'n fyw!

bottom of page