top of page
Alex_36.JPG
Class-18.png
CLOSING NIGHT PARTY
Sunday 28th April
8:30pm | Chapter Cinema Foyer | 18+ | Free
Free for CAF passholders and ticket holders (unticketed)

And that’s a wrap! It’s been four days of screenings, workshops, masterclasses and events – now it’s time to party. 

 

Join us for a drink or two (or more…) as we bid a fond farewell to Cardiff Animation Festival 2024!

A dyna’r diwedd! Mae wedi bod yn bedwar diwrnod o ddangosiadau, gweithdai, dosbarthiadau meistr a digwyddiadau – nawr mae’n amser partïa.

 

Ymunwch â ni am ddiod neu ddau (neu fwy…) wrth i ni ffarwelio â Gŵyl Animeiddio Caerdydd 2024!

bottom of page