top of page
festivus_on white.jpg
Class-18.png
BSL-small.png
FESTIVUS
Friday 26th April
6pm - 11pm | Corporation Yard | 18+
Free - Ticketed through Festivus 
You may also like...
Open Doors 4.jpeg
Class-18.png
CAF24 INDUSTRY DAY: SCREENSKILLS OPEN DOORS

WORKSHOP

Thursday 25th April 4:45pm | Chapter Stiwdio | 18

Free or included

in the Festival Pass

Round table networking to help you build connections with animation industry professionals.

For the first time ever FESTIVUS is traveling to Cardiff Animation Festival! 

Join fellow festival-goers for an evening of socialising, networking and all-round fun with the beloved London-based event making its Welsh debut!

About FESTIVUS:

 

Helping studios find crew and crew find careers.

 

FSTVS is the destination for all your animation recruitment needs and the online presence of the FESTIVUS event and community.

 

From humble beginnings in the back streets of London in the early 2000s, the FESTIVUS community has grown over 20 years, via regular in-person events and an active social media presence, to being a hub of animation talent, with over 11,000 global members.

 

FSTVS is the next stage in expanding this community, answering increased demand for recruitment support across the animation sector, to reach more industry professionals, animation students, and recent graduates, to offer more work opportunities as well as industry specific news, updates, programs, and offers.

 

Simplify your animation recruitment with FSTVS. 

Am y tro cyntaf erioed mae FESTIVUS yn teithio i Ŵyl Animeiddio Caerdydd!

 

Ymunwch â chyd-ymwelwyr yr ŵyl am noson o gymdeithasu, rhwydweithio a hwyl gyffredinol gyda’r digwyddiad a gerir o Lundain yn gwneud ei ymddangosiad cyntaf yng Nghymru!

Ynglŷn â FESTIVUS:

 

Helpu stiwdios i ddod o hyd i griw a chriw i ddod o hyd i yrfaoedd.

 

FSTVS yw'r cyrchfan ar gyfer eich holl anghenion recriwtio animeiddio a phresenoldeb ar-lein digwyddiad a chymuned FESTIVUS.

 

O ddechreuadau di-nod yn strydoedd cefn Llundain yn y 2000au cynnar, mae cymuned FESTIVUS wedi tyfu dros 20 mlynedd, trwy ddigwyddiadau personol rheolaidd a phresenoldeb gweithredol ar y cyfryngau cymdeithasol, i fod yn ganolbwynt talent animeiddio, gyda dros 11,000 o aelodau byd-eang.

 

FSTVS yw'r cam nesaf i ehangu'r gymuned hon, gan ateb y galw cynyddol am gymorth recriwtio ar draws y sector animeiddio, i gyrraedd mwy o weithwyr proffesiynol y diwydiant, myfyrwyr animeiddio, a graddedigion diweddar, i gynnig mwy o gyfleoedd gwaith yn ogystal â newyddion, diweddariadau, rhaglenni sy'n benodol i'r diwydiant, a chynigion.

 

Symleiddiwch eich recriwtio animeiddio gyda FSTVS.

bottom of page