top of page
DSC07939.jpg
Class-U.png
ONE BUM CINEMA CLUB
Friday 26th April - Sunday 28th April | U | Free (unticketed)

You may also like...

1500x500.jpeg
CARDIFF QUICKDRAW SHORTS
Friday 26 April | 6:00pm
Free

One Bum Cinema Club and AJ Jefferies present “Important Nonsense”

 

A playful selection of shorts by the fantastic 3D animator AJ Jefferies.

 

Jump in, settle down and enjoy some handpicked animations that will make you chuckle, suitable for ages 1-101! 

 

The One Bum Cinema Club is a great way to discover the potential of animation as an artform, with short contributions from one of our favorite animators out there we are sure you’ll have a swell time in our little cinema! 

 

So, sit back, push the big button to start, and enjoy your personalised cinema screening.

One Bum Cinema Club ac AJ Jefferies yn cyflwyno “Important Nonsense”

Detholiad chwareus o ffilmiau byr gan yr animeiddiwr 3D gwych AJ Jefferies.

 

Neidiwch i mewn, setlwch i lawr a mwynhewch animeiddiadau wedi'u dethol yn ofalus a fydd yn gwneud i chi chwerthin, sy'n addas ar gyfer oedran 1-101!

 

Mae’r One Bum Cinema Club yn ffordd wych o ddarganfod potensial animeiddio fel ffurf ar gelfyddyd, gyda chyfraniadau byr gan un o’n hoff animeiddwyr allan yna rydyn ni’n siŵr y cewch chi amser gwych yn ein sinema fach!

 

Felly, eisteddwch yn ôl, gwasgwch y botwm mawr i ddechrau, a mwynhewch eich dangosiad sinema personol.

bottom of page