top of page
DAY2_12.jpeg

PEN PALS

Hang out, have a cuppa on us, meet fellow festival-goers, and, if you’re feeling inspired, personalise a character or two for our collaborative animated festival poster. Submissions from all levels of artistic ability are welcome!

-

Cymdeithaswch, yfwch paned gennym ni, dewch i gwrdd â chyd-wylwyr yr ŵyl, ac, os ydych chi’n teimlo eich bod wedi’ch ysbrydoli, personoli gymeriad neu ddau ar gyfer ein poster gŵyl animeiddiedig gydweithredol. Croesewir cyflwyniadau o bob lefel o allu artistig!

Friday 26 April 2024
All Day | Chapter Cinema Foyer
Free

You might also like...

PXL_20230420_132327696.jpg
Class-PG.png
PEN PALS WITH ANIMADE

WORKSHOP | Chapter Cinema Foyer

Sat 27 April 11:30am-2pm | PG

Come and get crafty with

leading animation studio Animade.

bottom of page