top of page
CANLNWC01_17.jpeg

PEN/PALS

Hang out, have a beer (or a juice!) on us, meet fellow festival-goers, and, if you’re feeling inspired, doodle a character or two for our collaborative animated festival poster. Submissions from all levels of artistic ability are welcome!

Cymdeithaswch, yfwch gwrw (neu sudd!) gennym ni, dewch i gwrdd â chyd-wylwyr yr ŵyl, ac, os ydych chi’n teimlo eich bod wedi’ch ysbrydoli, dwdlwch gymeriad neu ddau ar gyfer ein poster gŵyl animeiddiedig gydweithredol. Croesewir cyflwyniadau o bob lefel o allu artistig!

Friday 8 April 2022
8:30pm | Chapter Cinema Foyer
Free

You might also like...

Life drawing.jpeg
LIFE DRAWING

GET INVOLVED | Umbrella, Capitol Centre

6:00pm - 8:00pm | Adv18+ | Free

Sharpen those anatomy skills with a tutor-led life-drawing session. Beginners welcome!

DOG LIFE DRAWING CAF.png
DOG LIFE DRAWING WITH
TI ISE PAENT

GET INVOLVED | Corporation Yard

2:00pm-4:00pm | Adv 18+ | FREE

 Join local art group Ti Ise Paent for a fun and casual session of dog life drawing.

bottom of page