top of page
Robot Dreams 1.png
ST.png
Class-PG.png
ROBOT DREAMS
Sunday 28th April
3pm | Chapter Cinema 1 | Subtitled | 102 mins | PG
£6 - £8 or included in Festival Pass

A bittersweet buddy comedy, Robot Dreams follows Dog, who is lonely, whiling away long evenings in his Manhattan studio apartment.

 

Tired of his solitary life, he decides to purchase a friend, Robot, a fun-loving companion. 

 

After an idyllic day on the beach, they soon become separated. Devastated at the loss of his friend, Dog does everything in his power to get Robot back.

-----------

Comedi cyfaill chwerwfelys, mae Robot Dreams yn dilyn Dog, sy'n unig, yn treulio nosweithiau hir yn ei fflat stiwdio yn Manhattan.

 

Wedi blino ar ei fywyd unig, mae'n penderfynu prynu ffrind, Robot, cydymaith llawn hwyl.

 

Ar ôl diwrnod delfrydol ar y traeth, maent yn fuan yn cael eu gwahanu. Wedi'i ddinistrio’n llwyr o ganlyniad i golli ei ffrind, mae Dog yn gwneud popeth o fewn ei allu i gael Robot yn ôl.

You may also like...

BaronessVonBonBon.jpg
CUPHEAD - FOR THE LOVE OF 2D ANIMATION
Friday 26th April | 4:30pm | Cinema 1 | PG | BSL Interpreted
£6/8 or included in CAF Pass

Content Warning: Mild rude humour

bottom of page