top of page

Cardiff Animation Festival Brings Events Online


Cardiff Animation Festival brings new animation events online during lockdown.

Lockdown might have put a stop to Cardiff Animation Festival’s physical 2020 edition, but it hasn’t stopped the Cardiff Animation Festival team. Since restrictions on gathering were introduced, Cardiff Animation Festival have sprung into action, taking events to online platforms like YouTube Live, Slack and Zoom to keep audiences and animators connected during social distancing. Now Cardiff Animation Festival have four new online events to bring animation fans from around the world together – an online masterclass with Cartoon Saloon Animation Director Lorraine Lordan, an online workshop with Welsh animator Kyle Legall, and curated online screenings of some of the best independent animation from around the world for families and adult audiences.


Cardiff Animation Nights, the CAF team’s free bi-monthly independent animation screenings, takes to YouTube Live for a second time on Thursday 30th of April at 8:15pm, with 12 brilliant new animated short films. The team took Cardiff Animation Nights online for the first time earlier this month, reaching nearly three times their usual audience numbers – over 500 people from around the world tuned in to watch independent animated short films together apart.On Saturday morning, young animation fans can swap the usual cartoons for an hour of family-friendly independent animation. Cardiff Animation Kids will stream live on Saturday 2nd of May at 10:30am, including the world premiere of stop-motion animated short film Sum of its Parts directed by Alisa Stern.


On Saturday 2nd of May at 4pm, Animation Director Lorraine Lordan joins Cardiff Animation Festival live online from Ireland for a masterclass sharing insight from her varied and international career in animation, presented in collaboration with ScreenSkills. For much of her career Lorraine has worked at renowned Irish studio Cartoon Saloon, including as Animation Supervisor on the Annie-nominated TV Series Puffin Rock, Sequence Animation Supervisor on Oscar-nominated The Breadwinner and Assistant Director on the new Puffin Rock feature film; her work in animation has taken her around the world, to studios in the Czech Republic, Germany, Kuala Lumpur, Malaysia, Cambodia and the UK. Lorraine talks life in lockdown, how she’s been able to balance making a short film with lead roles on features, and shares what she's learned along her impressive career journey.Aspiring animators and those looking to brush up on their skills can join an online character design workshop with Welsh animator and multi-disciplinary artist Kyle Legall on Tuesday 5th of May at 6pm, presented in collaboration with Cinema Golau. Kyle began his career making animated films about black history and his community in Butetown, Cardiff, writing, directing, designing and animating short films for Channel 4 and S4C. Having since worked extensively across numerous different art forms, including spoken word, live music, performance art, graffiti and clothing design, Kyle is now bringing his eclectic skills back to animation. Emerging and aspiring animators can draw along with Kyle as he shares tips on evoking emotion through character design.Cardiff Animation Festival is funded by Arts Council Wales, Ffilm Cymru Wales, Film Hub Wales as part of the BFI Film Audience Network (FAN), BFI NETWORK Wales, and Ymddiried through the Owen Edwards Scholarship Fund, and sponsored by Cloth Cat Animation, Picl Animation, Creative Europe Desk UK – Wales, the University of South Wales, Cardiff Metropolitan University, Jammy Custard Animation, the British Animation Awards, S4C and by the ScreenSkills Animation Skills Fund with contributions from UK animation productions.


To keep up to date, follow Cardiff Animation Festival on Twitter, Facebook and Instagram and sign up to our mailing list for more updates and announcements as they are released.
Cardiff Animation Festival yn cynnal digwyddiadau ar-lein yn ystod cyfyngiadau symud


Efallai bod cyfyngiadau symud wedi gorfodi gohirio Cardiff Animation Festival 2020 yn y cnawd ond mae’r tîm wedi bod yn brysur tu ôl i’r llenni. Er cyflwyno cyfyngiadau symud mae’r tîm wedi bod wrthi fel lladd nadredd yn symud digwyddiadau i YouTube Live, Slack a Zoom i ddiddanu cynulleidfaoedd a chdaw animeiddwyr mewn cysylltiad wrth gadw pellter cymdeithasol. Nawr mae gan Cardiff Animation Festival bedwar digwyddiad newydd ar gyfer ffans animeiddio ym mhob cwr o’r byd – dosbarth meistr ar-lein gyda Chyfarwyddwr Animeiddio Cartoon Saloon Lorraine Lordan, gweithdy ar-lein gyda’r animeiddiwr o Gymru Kyle Legall, a chyfle i weld rhai o’r ffilmiau annibynol o bedwar ban ar cyfer teuluoedd ac oedolion wedi’i ffrydio dros y we.


Bydd Cardiff Animation Nights, noswaith rad ac am ddim o ffilmiau byr bob deufis, yn dychwelyd i YouTube Live am yr eildro ar ddydd Iau 30 Ebrill am 8.15pm, gydag 11 animeiddiad gwych arall. Pan aeth y tîm â Cardiff Animation Nights ar-lein am y tro cyntaf yn gynharach yn y mis ymunodd rhyw dair gwaith yn fwy o bobl nag arfer - dros 500 o bobl o bob cwr o’r byd - i wylio ffilmiau byr gyda’i gilydd, ar wahân.Ar fore sadwrn gall y plant anghofio am y cartŵns arferol a mwynhau awr o animeiddio anibynnol i’r teulu cyfan. Bydd Cardiff Animation Kids yn ffrydio’n fyw ar ddydd Sadwrn 2 Mai am 10.30am, gan gynnwys dangosiad ar-lein cyntaf o ffilm stop-motion anibynnol Sum of its Parts wedi’i chyfarwyddo gan Alisa Stern.


Ar brynhawn dydd Sadwrn 2 Mai am 4pm, bydd y Cyfarwyddwr Animeiddio Lorraine Lordan yn ymuno â Cardiff Animation Festival yn fyw o Iwerddon mewn dosbarth meistr i roi o’i phrofiad helaeth yn y byd animeiddio rhyngwladol, wedi’i gyflwyno ar y cyd â ScreenSkills. Mae Lorraine wedi treulio mwyafrif ei gyrfa gyda’r stiwdio Wyddelig enwog Cartoon Saloon, gan gynnwys fel Goruchwylydd Animeiddio ar y gyfres deledu a enwbwyd am wobr Annie Puffin Rock, Goruchwylydd Animeiddio Cyfres ar The Breadwinner a enwbwyd am Oscar, ac fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar ffilm hir newydd Puffin Rock. Mae ei gyrfa wedi mynd â hi i bob cwr o’r byd i stiwdios yn Cechia, yr Almaen, Kuala Lumpur, Malaysia, Cambodia a’r DU. bydd Lorraine yn trafod bywyd dan gyfyngiadau symud, sut mae wedi llwyddo i gynhyrchu ffilm fer tra’n arwain gwaith ar ffilmiau hir, ac yn rhannu’r hyn mae wedi dysgu yn ystod ei gyrfa drawiadol.


Gall animeiddwyr newydd neu unrhyw un sydd angen ymarfer ymuno â gweithdy dylunio cymeriadau ar-lein gyda’r animeiddiwr a’r artist amlgyfrwng o Gymru, Kyle Legall ar ddydd Mawrth 5mai am 6pm, wedi’i gyflwyno ar y cyd â Cinema Golau. Dechreuodd Kyle ei yrfa’n gwneud ffilmiau animeiddio byr am hanes pobl dduon a’i filltir sgwâr yn Butetown, Caerdydd, gan gyfarwyddo, dylunio ac animeiddio ffilmiau byr ar gyfer Channel 4 ac S4C. Wedi gweithio mewn amryw gyfryngau gan gynnwys gair llafar, cerddoriaeth fyw, celfyddyd berfformio, graffiti a dylunio dillad, mae’r Kyle amryddawn yn dychwelyd at animeiddio. Bydd cyfle i animeiddwyr sy’n dechrau ar eu taith fraslunio wrth i Kyle roi cyngor ar ddefnyddio dylunio cymeriadau i gyfleu emosiwn.


Noddir Cardiff Animation Festival gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Ffilm Cymru Wales, a Canolfan Ffilm Cymru fel rhan o Rwydwaith Cynulleidfa’r BFI Film (FAN), BFI NETWORK Wales, ac Ymddiried drwy Gronfa Ysgoloriaeth Owen Edwards, gyda nawdd ychwanegol gan Cloth Cat Animation, Picl Animation, Creative Europe Desk UK – Cymru, Prifysgol De Cyrmu, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Jammy Custard Animation, Gwobrau Animeiddio Prydain, S4C a Chronfa Sgiliau Animeiddio ScreenSkills gyda chyfraniadau gan gynyrchiadau animeiddio o’r DU.


Am y wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch Cardiff Animation Festival ar Twitter, Facebook ac Instagram a chofrestru i dderbyn ein cylchlythyr e-bost.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page