top of page
image_123650291.JPG
Class-18.png
CARDIFF WALKING DRAWING TOUR WITH BRIAR WHITE
Saturday 27 April 2024
2pm - 4pm | 18+ | Free

Sharpen your pencils and get your walking boots ready! 

 

See the sights on this Drawing Walking Tour of Cardiff led by illustrator and animator Briar White.

 

Sketch local architecture, park life and stop at local cafes and bakeries, as you take an illustrative journey from the festival hub Chapter Arts Centre, through the tree lined streets of Canton to the beautiful scenery of Victoria Park.

 

Information About the Tour:

 

 • The walk is 2.6 miles in total.

 • The total session time is 2 hours.  

 • The walk is flat but there is some uneven ground. 

 • Please wear suitable shoes and clothing for all weather. 

 • Make sure to bring your own sketchbook and stationary.

 • We will notify you on the day if adverse weather conditions means it can’t go ahead.  

 • The CAF team will be on hand if you have any questions during the walk. 

 • The full route is to be confirmed.

 

 

Hogwch eich pensiliau ac ewch i nôl eich esgidiau cerdded!

 

Dewch i weld y golygfeydd ar y Daith Gerdded Arlunio hon o amgylch Caerdydd dan arweiniad y darlunydd a'r animeiddiwr Briar White.

 

Brasluniwch bensaernïaeth leol, bywyd parc a stopiwch mewn caffis a phoptai lleol, wrth i chi fynd ar daith ddarluniadol o ganolbwynt yr ŵyl, Canolfan Gelfyddydau Chapter, drwy strydoedd coediog Treganna i olygfeydd prydferth Parc Fictoria.

 

Gwybodaeth am y Daith:

 

 • Mae'r daith yn gyfanswm o 2.6 milltir o hyd.

 • Cyfanswm amser y sesiwn yw 2 awr.

 • Mae'r daith yn wastad ond mae rhywfaint o dir anwastad.

 • Gwisgwch esgidiau a dillad addas ar gyfer pob tywydd.

 • Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dod â'ch llyfr braslunio a'ch papur ysgrifennu eich hun.

 • Byddwn yn eich hysbysu ar y diwrnod os bydd tywydd garw yn golygu na all fynd yn ei flaen.

 • Bydd tîm CAF wrth law os bydd gennych unrhyw gwestiynau yn ystod y daith gerdded.

bottom of page