top of page
British_Short_Animation_1920x1080.png

BAFTA Film Awards - Best Short Animation/ Arddangosiad: Gwobrau Ffilm BAFTA

This year's nominated animated shorts celebrate a diverse range of storytelling. We invite you to see these brilliantly crafted films on the big screen: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, Middle Watch and Your Mountain Is Waiting.

We'll also be hearing from the team behind Your Mountain Is Waiting - Harriet Gillian (Screenwriter/Animator) and Hannah Lau-Walker (Animator). Hosted by Tom Betts.

Supported by Cardiff Animation Festival.

If you are attending this event and have access requirements, please email ffionc@bafta.org with as much notice as possible to discuss these with us.

Mae’r enwebiadau'r flwyddyn yma ar gyfer amineiddiad fer yn dathlu amrywiaeth eang o storiâu. Rydym yn gwahodd chi i weld y ffilmiau anhygoel yma ar y sgrin fawr: The Boy, the Mole, the Fox and the Horse, Middle Watch a Your Mountain Is Waiting.

Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei chyhoeddi’n fuan.

Supported by Cardiff Animation Festival.

Os ydych yn mynychu un o'n digwyddiadau a bod gennych ofynion mynediad, anfonwch e-bost i ffionc@bafta.org gan roi cymaint o rybudd â phosibl i drafod y rhain gyda ni.

Wednesday 22 February 2023 
6:30pm | Chapter | Cinema 2
FREE
bottom of page