top of page

Cardiff Animation Festival 2020 Goes Global!


  • The rescheduled spring 2020 festival will go ahead online throughout the rest of 2020.

  • Events will celebrate Bob’s Burgers, Moominvalley and upcoming Welsh animated feature film Heart of Darkness.

Cardiff Animation Festival has been bringing events to global audiences online since March this year, when they were forced to postpone their April festival due to Covid-19. Now they’re taking their festival programme online, bringing some of the best new animation from Wales and around the world to audiences in Cardiff and beyond throughout the rest of 2020.


Lauren Orme, Festival Director of Cardiff Animation Festival, says: “We were so disappointed to have to postpone the festival back in March, but running online events has really re-energised us, and made it possible to bring our audiences together and keep people entertained while everyone’s been more isolated. We’re so excited to finally be able to bring our Cardiff Animation Festival 2020 events to adults, families, animators, and animation fans online for the rest of this year.”


Cardiff Animation Festival will be bringing their full shorts programmes online from Saturday 24th October to Sunday 1st November. 118 world-class animated short films in competition will screen across seven themed programmes for adult audiences and two for children. The selection features unique voices and a diverse range of stories told by animated filmmakers from different backgrounds around the world, all eligible for the Cardiff Animation Festival Awards, which will be presented online on Sunday 1st November. The festival will showcase some of the best new Welsh animated shorts in their Welsh Work programme, a collaboration with Chapter Moviemaker.Welsh animator Simon Chong will join the festival live from LA on Saturday 24th October, where he now lives and works as a Director on Fox’s Bob’s Burgers after his fan-made Bob’s Burgers and Archer crossover animation got him noticed by show creator Loren Bouchard and landed him a job on one of the most-loved animated series on television around the world. Simon will give insight into his unconventional career path, and join Creative Mornings Cardiff’s Melin Edomwonyi for a live Q+A on what it’s really like to work on your favourite show.

The festival will invite audiences into the magical Moominvalley, with Episode Director Avgousta Zoureldi giving audiences of all ages a chance to learn more about the making of Gutsy Animations’ beautiful TV adaptation of writer-illustrator Tove Jansson’s classic stories about the Moomins. Viewers will be able to step into the Heart of Darkness, the world’s first sand-animated feature film, currently being made in Cardiff, with Director Gerald Conn taking audiences behind the scenes of the upcoming film adapted from Joseph Conrad’s classic novel.

Industry panels will include Storytelling for Animation, chaired by award-winning animation writer and director Evgenia Golubeva, with a panel of creatives across animation discussing what makes a great animated story. The festival will nurture and platform neurodiverse animation talent, with a workshop programme for new and aspiring neurodiverse animators run in collaboration with Biggerhouse Film, inviting audiences to see brand new work and take part in a discussion on neurodiversity in animation on Friday 30th October. Animators will have a chance to gain professional feedback on their work-in-progress at a special online edition of Animation Grill, reignited by Gareth Cavanagh for Cardiff Animation Festival 2020 online.


Opening the online shorts programmes will be a festival edition of Cardiff Animation Nights, the festival team’s free monthly independent animation screenings, on Friday 23rd October. Usually held in Cardiff’s Kongs bar, the festival has taken Cardiff Animation Nights online since April, with a total of over 1000 viewers from Cardiff and around the world tuning in to watch independent animated short films together apart and share their viewing experience through live chat and clapping hand emojis.


The festival team have been running events online since April 2020, made possible by funding from the Arts Council of Wales’s National Lottery Fund, Film Hub Wales as part of the BFI Film Audience Network (FAN), and the National Lottery and FilmFeelsConnected, a UK-wide cinema season, supported by the National Lottery and BFI FAN. The Cardiff Animation Festival Climate Assembly in April supported by Clwstwr brought industry delegates from around the world together to ask ‘how can we make the animation industry greener?’ The festival partnered up with ScreenSkills for an industry masterclass In conversation with Lorraine Lordan giving insight into a career in animation direction, and an Inclusion in Animation panel discussion on how we can work towards a fairer and more diverse animation industry. Workshops facilitating creativity over the internet have included a Welsh-language introduction to modelmaking and animation with animator Laura Tofarides, and drawing workshops with Welsh artist Kyle Legall in partnership with Cinema Golau. Monthly online Cardiff Animation Nights have brought independent animated short films to existing and new audiences, bringing over 300 new subscribers to the Cardiff Animation YouTube channel, while new Cardiff Animation Kids screenings on Saturday mornings have introduced children to independent animation.


Cardiff Animation Festival is funded by Arts Council Wales, Ffilm Cymru Wales, Film Hub Wales as part of the BFI Film Audience Network (FAN), BFI NETWORK Wales, and Ymddiried through the Owen Edwards Scholarship Fund, and sponsored by Cloth Cat Animation, Picl Animation, Creative Europe Desk UK – Wales, the University of South Wales, Cardiff Metropolitan University, Jammy Custard Animation, the British Animation Awards, S4C and by the ScreenSkills Animation Skills Fund with contributions from UK animation productions.


To keep up to date, follow Cardiff Animation Festival on Twitter, Facebook and Instagram and sign up to our mailing list for more updates and announcements as they are released.


Gŵyl Animeiddio Caerdydd 2020 yn teithio’r byd!

  • Bydd yr ŵyl oewdd i’w chynnal yng ngwanwyn 2020 bellach yn cael ei chynnal ar-lein tan ddiwedd y flwyddyn

  • Bydd y digwyddiadau yn cynnwys dathliadau o Bob’s Burgers, Moominvalley a’r ffilm hir o Gymru Heart of Darkness


Mae Cardiff Animation Festival wedi bod yn cynnal gweithgareddau ar-lein i gynulleidfa o bedwar ban byd ers mis Mawrth eleni, pan fu’n rhaid gohirio yr ŵyl ym mis Ebrill o ganlyniad i bandemig COVID-19. Bellach bydd y cyfan yn cael ei gynnal ar-lein am weddill y flwyddyn, gan ddangos y gwaith animeiddio newydd gorau o Gymru a’r byd i gynulleidfaoedd yng Nghaerdydd a thu hwnt.


Dywedodd Lauren Orme, Cyfarwyddwr Cardiff Animation Festival: “Roedd hi’n siom fawr gorfod gohirio’r ŵyl nôl ym mis Mawrth, ond mae cynnal gweithgareddau ar-lein wedi rhoi ail wynt i ni, a’n galluogi i ddod ȃ’n cynulleidfa ynghŷd a’i diddanu er win bod ni methu cyfarfod wyneb yn wyneb. Rydyn ni wrth ein bodd gallu aildrefnu digwyddiadau Cardiff Animation Festival 2020 ar-lein ar gyfer oedolion, teuluoedd, animeiddwyr a gwylwyr weddill y flwyddyn.”


Bydd Cardiff Animation Festival yn dangos rhaglen lawn o ffilmiau byr ar-lein rhwng dydd Sadwrn 24 Hydref a dydd Sul 1 Tachwedd. Caiff 118 ffilm fer o safon rhyngwladol eu dangos mewn saith rhaglen thematig i oedolion, a dwy raglen i blant. O’r myrdd o straeon unigryw gan leisiau o gefndiroedd amrywiol o bedwar ban byd dewisir enillwyr gwobrau Cardiff Animation Festival, fydd yn cael eu cyflwyno ar-lein ar ddydd Sul 1 Tachwedd. A bdd yr ŵyl hefyd yn rhoi llwyfan i rai o ffilmiau animeiddio byr gorau Cymru mewn rhaglen Gymreig ar y cyd ȃ Chapter Moviemaker.


Ar ddydd Sadwrn 24 Hydref bydd yr animeiddiwr Simon Chong yn ymuno yn fyw o LA lle mae heddiw’n byw a gweithio fel Cyfarwyddwr ar Bob’s Burgers. Ar ôl i awdur y sioe, Loren Bouchard, weld ei fersiwn gartref yn plethu Bob’s Burgers ac Archer cafodd cynnig swydd ar un o hoff raglenni animeiddio’r byd. Bydd Simon yn datgelu mwy am ei siwrnai anghyffredin, ac yn ymuno â Melin Edomwonyi o Creative Mornings Cardiff am sesiwn gwestiwn ac ateb fyw i esbonio sut beth yw gweithio ar eich hoff sioe.


Bydd yr ŵyl yn gwahodd cynulleidfaoedd i brydferthwch Moominvalley gyda’r Cyfarwyddwr Pennodau Avgousta Zoureldi gan roi cyfle i bobl o bob oed ddysgu sut y daeth Gutsy Animations ȃ byd hudolus Tove Jansson a’r Moomins yn fyw ar y sgrîn fach. Gall gwylwyr hefyd fynd gamu i ganol tywyllwch Heart of Darkness. Mae’r ffilm animeiddio tywod hir gyntaf erioed yn cael ei ffilmio ar hyn o bryd yng Nghaerdydd a bydd y Cyfarwyddwr, Gerald Conn, yn rhoi cip tu ôl i’r llenni ar yr addasiad o nofel gignoeth Joseph Conrad.Ymhlith y paneli diwydiant bydd Adrodd Stori ar gyfer Animeiddio, gyda thrawstoriad o weithwyr y byd animeiddio yn trafod beth sy’n gwneud stori dda dan gadeiryddiaeth yr awdur a’r cyfarwyddwr gwobrwyog Evgenia Golubeva. Bydd yr ŵyl yn meithrin, ac yn rhoi llwyfan i animeiddwyr niwroamrywiol ar y cyd ȃ Biggerhouse Film, ac ar ddydd Gwener 30 Hydref bydd cyfle i gynulleidfaoedd weld gwaith newydd sbon a chyfrannu at drafodaeth ar niwroamrywiaeth yn y byd animeiddio. Caiff animeiddwyr hefyd gyfle i gael adborth proffesiynol ar eu gwaith mewn Animation Grill ar-lein sy’n cael ei adfywio gan Gareth Cavanagh ar gyfer Cardiff Animation Festival 2020 ar-lein.


Yn agor y rhaglen o ffilmiau byr ar nos wener 23 Hydref bydd fersiwn arbennig o Cardiff Animation Nights - y noson bob deufis lle dechreuodd y cyfan. Dangosir y ffilmiau fel arfer ym mar Kongs yng Nghaerdydd, ond ers mis Ebrill mae Cardiff Animation Nights wedi eu cynnal ar-lein gyda dros 1000 o Gaerdydd ac ar draws y byd yn tiwnio i mewn i wylio ffilmiau animeiddio annibynnol a mwynhau’r holl emojist yn y chat!


Mae’r tîm wedi bod yn cynnal diwgyddiadau ar-lein ers Ebrill 2020 diolch i nawdd Cronfa Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru, Film Hub Wales fel rhan o Rwydwaith Cynulleidfa Ffilm (FAN) y BFI, y Loteri Genedlaethol, a FilmFeelsConnected, tymor sinema ar draws y DU a gefnogir gan y Loteri Genedaethol a BFI (FAN). Cefnogwyd Cardiff Animation Festival Climate Assembly ym mis Ebrill gan Clwstwr, lle ymunodd cynrychiolwyr y diwydiant o bedwar ban byd i drafod sut i wneud y diwydiant yn fwy gwyrdd. Cydweithiodd yr ŵyl gyda ScreenSkills i gynnig dosbarth meistr Sgwrs gyda Lorraine Lordan gan godi’r llen ar yrfa yn cyfarwyddo animeiddio, a thrafodaeth banel Cynhwysiad mewn Animeiddio i weld sut allwn ni greu diwydiant tecach a mwy amrywiol. Cynhaliwyd gweithdai creadigol ar-lein gan gynnwys cyflwyniad Cymraeg i fodelu gyda’r animeiddiwr Laura Tofarides, a gweithdau darlunio gyda’r artist o Gaerdydd Kyle Legall mewn partneriaeth gyda Cinema Golau. Mae’r Cardiff Animation Nights misol wedi dod â ffilmiau byr annibynnol ii gynulleidfaoedd hen a newydd, gyda dros 300 o enwau newydd yn tanysgrifio i sianel YouTube Cardiff Animation, tra bod Cardiff Animation Kids ar fore Sadwrn wedi bod yn cyflwyno plant i animeiddio annibynnol.


Noddir Cardiff Animation Festival gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Ffilm Cymru Wales, a Canolfan Ffilm Cymru fel rhan o Rwydwaith Cynulleidfa’r BFI Film (FAN), BFI NETWORK Wales, ac Ymddiried drwy Gronfa Ysgoloriaeth Owen Edwards, gyda nawdd ychwanegol gan Cloth Cat Animation, Picl Animation, Creative Europe Desk UK – Cymru, Prifysgol De Cyrmu, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd, Jammy Custard Animation, Gwobrau Animeiddio Prydain, S4C a Chronfa Sgiliau Animeiddio ScreenSkills gyda chyfraniadau gan gynyrchiadau animeiddio o’r DU.


Am y wybodaeth ddiweddaraf, dilynwch Cardiff Animation Festival ar Twitter, Facebook ac Instagram a chofrestru i dderbyn ein cylchlythyr e-bost.

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page